English version of this page

Re­ima­gin­ing Norden in an Evolving World (ReNEW)

ReNEW søker å drive banebrytende forskning på Norden med et bakteppe av de globale utfordringer vi står ovenfor.

ReNEW er et av seks samarbeidsprosjekter finansinert av NORDFORSK-programmet Nordic University Hubs, og samler forskere fra UiO, CENS ved Universitetet i Helsinki, Södertörns högskola, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Universitetet i Reykjavik.

Les mer om ReNEW på våre engelske nettsider.

Partnere

CENS, Universitetet i Helsinki

Södertörns högskola, Stockholm

Aarhus Universitet

Copenhagen Business School

Universitetet i Reykjavik


Varsel om kunngjøring:

Utlysningen av årets ReNEW-midler er kunngjort på våre nettsider.