English version of this page

Workshops - gjennomførte

Workshopenes formål er å videreutvikle ideer og skisser som kan danne grunnlag for initiativets tematiske forskningsgrupper.

Workshops våren 2018

Tittel Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker UiO Gjennomføres
Voksenkollen workshop 2018: New technology and the transformation of work. Understanding how Nordic work life unpack new technology (NORTEC). HF og SV Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  
Nordic Cultures of Learning and Schooling. Conflicts and convergences in politics and cultures of education from late nineteenth century till the present HF, SV, UV, UB og OsloMet Harald Jarning, Institutt for pedagogikk  

Workshops våren 2017

Tittel Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker UiO Gjennomføres
Rettigheter i den nordiske modellen – NORDRETT JUS, MED, SV Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt, Det humanistiske fakultet  
Kallstanken i nordisk samtidslitteratur HF og TF Stine Holte, Det teologiske fakultet  

Det nordiske barnet

HF, SV og UV Elisabeth Staksrud, Det humanistiske fakultet  

Workshops våren 2016

Tittel Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker UiO Gjennomføres
Contested hospitality. Calling powerlessness and law in Nordic migration practices Teologisk, humanistisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO. Universitetet i Bergen og forskere fra andre nordiske land.  Trygve Eiliv Wyller, Det teologiske fakultet Juni
Nordic Branding Juridisk, samfunnsvitenskapelig og humanistisk fakultet, senter for utvikling og miljø og senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO. PRIO, Høgskolen i Telemark og forskere fra andre nordiske land. Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett Mai

Politisk kommunikasjon (POLKOM)

Humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO. Universitetet I Bergen og forskere fra andre nordiske land. Øyvind Ihlen, Institutt for medier og kommunikasjon Mars

Workshops høsten 2015

Tittel Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker UiO Gjennomføres
Politisk kommunikasjon (POLKOM) Humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO, NTNU, Institutt for samfunssforsking, Høgskulen i Volda, HiOA, Norges Markedshøgskole og forskere fra andre nordiske land Øyvind Ihlen, Institutt for medier og kommunikasjon April
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1884 Juridisk, humanistisk og teologisk fakultet ved UiO, Nasjonalbiblioteket, Stortingsarkivet og forskere fra andre nordiske land. Dag Michalsen, Institutt for offentlig rett Juni
Norden in Europe, Europe in Norden Samfunnsvitenskapelig, humanistisk og juridisk fakultet ved UiO, Helsingfors Universitet, Humboldt Universitet Espen Daniel Hagen, ARENA Senter for europaforskning Oktober
Medikalisering i Norden II: Disurser, praksiser og identiteter Medisinsk, humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, forskere fra andre nordiske land Hilde Bondevik, Institutt for helse og samfunn November

Workshops våren 2015

Tittel Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker UiO Gjennomføres
Naturvitenskapelig og teknologisk sakprosa som byggesteiner i den nordiske modellen Humanistisk, samfunnsvitenskapelig og matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO, Naturhistorisk museum, Norsk Teknisk museum og Norges forskningsråd Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske språk Mars
Nordiske museer, arkiver og kulturarv Humanistisk og utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO, Kulturhistorisk museum, og forskere fra øvrige nordiske land Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Februar/mars
Crime and Punishment in a welfare state: Unpacking "the Nordic Model" of criminal justice Juridisk, humanistisk og teologisk fakultet, UiO, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og forskere fra øvrige nordiske land Heidi Mork Lomell, Institutt for kriminologi og rettssosiologi Februar
Å gjøre det nordiske: Verdiskapning og den nordiske modellen Humanistisk, samfunnsvitenskapelig, medisinsk og teologisk fakultet, UiO, og forskere fra øvrige nordiske land Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Christoph Gradmann og Anne Helene Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn Januar/februar
Medikalisering i Norden: diskurser, praksiser, identiteter Medisinsk, humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO, og Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø Kari Nyheim Solbrække og Hilde Bondevik,  Institutt for helse og samfunn Januar/februar
Northern Light: How the Nordic Countries Built Knowledge Economies Humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO, og eksterne forskere fra andre nordiske land, London og Genève Kristine Bruland, Institutt for konservering, arkeologi og historie Januar

Workshops høsten 2014

Tittel

Deltakere og deltakende fakulteter Initiativtaker Gjennomføres
Cultures of expertise in the Nordic Societies: Tensions, practices and conditions for participation Humanistisk, samfunnsvitenskapelig, medisinsk og utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO Monika B. Nerland og Peter Maassen, Institutt for pedagogikk Desember
Nordic Legal Complex Workshop Juridisk, humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO, og forskere fra Handelshøyskolen BI, andre nordiske land, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) og University of California, Berkeley (UCB) Johan Karlsson Schaffer, Norsk senter for menneskerettigheter 8. og 9. desember
Raising the Nordic Model Citizen Humanistisk, samfunnsvitenskapelig, teologisk, matematisk-naturvitenskapelig og utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO, og Norsk barnebokinstitutt Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 1. desember
Unpacking the Nordic Models of Teacher Education Utdanningsvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO, og deltakere fra øvrige nordiske land Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 26. november
Folkebevegelser i Norden Humanistisk og samfunnsvitenskapelig fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, og forskere fra øvrige nordiske land Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Lars Mjøset , Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Knut Kjeldstadli, Institutt for arkeologi, konservering og historie 24. og 25. november
Nordiske storbedrifter som politisk og kulturell arena Humanistisk, samfunnsvitenskapelig, medisinsk og matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO, og forskere fra øvrige nordiske land Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie 21. november
European Responses to the Nordic Model Humanistisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk fakultet, UiO, og forskere fra øvrige nordiske land Karen Gammelgaard, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 16. oktober
Nordisk protestantisk felleskultur: Minne, kunnskap, økonomi og velferd Humanistisk og teologisk fakultet, UiO, og forskere fra øvrige nordiske land Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO 13. oktober
Nordic Model:  A Template for the Global Village? Senter for utvikling og miljø (SUM), Matematisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO, og forskere fra Evolution Institute, USA, Handelshøyskolen BI og øvrige nordiske land Nina Witoszek , Senter for utvikling og miljø og Dag Olav Hessen, Institutt for biovitenskap 1. september
Nordisk fred Humanistisk, samfunnsvitenskapelig og teologisk fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, PRIO, og forskere fra øvrige nordiske land Tor Egil Førland, Institutt for arkeologi, konservering og historie 27. august
Publisert 2. des. 2014 13:43 - Sist endret 22. jan. 2021 13:32