English version of this page

Om UiO:Norden

UiO:Norden er en verdensledende satsing på Norden-forskning ved Universitetet i Oslo. Satsingen har vært i drift siden 2016, og budsjettrammen er på 80 millioner norske kroner fordelt på åtte driftsår.

Oljeplattform, bro, boligblokk og andre ting. Collage. Og det står Global Challenges. Illustrasjon.

Satsingen løper ut fra et initiativ forankret i humaniora og samfunnsvitenskap med mål å samle forskere med gode prosjekter fra flere fagfelt innen humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og naturvitenskap som søker å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Organisering

 • UiO:Norden har et styre som ledes av HF-fakultetets dekan Frode Helland.
 • Tore Rem er satsingens direktør.
 • Mari Bergseth-Hasle er satsingens administrative kontaktperson.
 • Det humanistiske fakultet er vertsfakultet for satsingen.

Hovedmålene for UiO:Norden

Ekstern finansiering, Formidling, Samarbeid står det i ulike bokser. Og ulike bilder av natur og annet i ulike bokser. Illustrasjon.

 • Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 • Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020.
 • Øke gjennomslaget for ekstern finansiering.
 • Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere.
 • Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet.
 • Les mer om mål og planer for satsingen.

UiO:Norden er en tverrfaglig HUMSAM-satsing

Totalt 212 tilknyttede forskere/deltakere:

Kakediagram med deltakere. Illustrasjon.

129 deltakere ved UiO fordelt på fakulteter:

Kakediagram over fakultetene. Illustrasjon.

27 involverte enheter ved UiO:

IMK, SUM, IAKH og andre forkortelser for instituttene i en ordsky. Illustrasjon.

Utvalgte nøkkeltall:

 • 212 deltakere fordelt på 10 forskergrupper
 • Cristin-publikasjoner: 749 registeringer pr 01.02.20
  • Nivå 2: 242 (32,3%)
  • Nivå 1: 488 (65,2%)
  • Nivå 0: 19 (2,5%)
  • Cristin-registreringer som ikke er nivåfordelt (kronikker, ledere, intervjuer, etc): 1111
 • Ca. 40 millioner i egenandeler fra forskningsgrupper
 • Ca. 7.8 millioner fra ReNEW (40 millioner totalt)
 • Ca. 60 millioner eksterne midler til forskergruppene, fra blant annet NordForsk, NFR, EU og andre (Svenske forskningsråd, Fritt Ord)
 • Ca. 35 PhD-studenter tilknyttet forskningsgruppene
 • Finansiert 51 workshops pr. 01.01.20
 • Finansiert 14 mobilitetsstipend pr. 01.01.20
 • Deltakere fra 11 forskjellige land, ca. halvparten av dem fra nordiske land
 • Over 50% av deltakerne på UiO har professorkompetanse.
Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 22. apr. 2020 19:23