English version of this page

Om UiO:Norden

UiO:Norden er en verdensledende satsing på Norden-forskning ved Universitetet i Oslo.

Oljeplattform, bro, boligblokk og andre ting. Collage. Og det står Global Challenges. Illustrasjon.

UiO:Norden har vært i drift siden 2016, og budsjettrammen er på 80 millioner norske kroner fordelt på åtte driftsår.

Satsingen løper ut fra et initiativ forankret i humaniora og samfunnsvitenskap med mål å samle forskere med gode prosjekter fra flere fagfelt innen humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og naturvitenskap som søker å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Vi støtter også annen relevant forskning på Norden og det nordiske på Universitet i Oslo.

Organisering

Hovedmålene for UiO:Norden

 • Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
 • Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020.
 • Øke gjennomslaget for ekstern finansiering.
 • Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere.
 • Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet.
 • Les mer om mål og planer for satsingen.

UiO:Norden er en tverrfaglig HUMSAM-satsing

Omlag 250 forskere/deltakere er tilknyttet satsingen

Deltakerne fra UiO er kommer fra flere ulike fakulteter:

 • Det juridiske fakultet
 • Det humanistiske fakultetet
 • Det samfunnsvitenskaplige fakultetet
 • Det utdanningsvitenskaplige fakultetet
 • Det teologiske fakultetet
 • Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet
 • Det medisinske fakultetet

27 enheter ved UiO er involvert i forskning ved UiO:Norden.

Utvalgte nøkkeltall:

 • Omlag 250 deltakere fordelt på 10 forskergrupper
 • Cristin-publikasjoner: 749 registeringer pr 01.02.20
  • Nivå 2: 242 (32,3%)
  • Nivå 1: 488 (65,2%)
  • Nivå 0: 19 (2,5%)
  • Cristin-registreringer som ikke er nivåfordelt (kronikker, ledere, intervjuer, etc): 1111
 • Ca. 40 millioner i egenandeler fra forskningsgrupper
 • Ca. 7.8 millioner fra ReNEW (40 millioner totalt)
 • Ca. 60 millioner eksterne midler til forskergruppene, fra blant annet NordForsk, NFR, EU og andre (Svenske forskningsråd, Fritt Ord)
 • Ca. 35 PhD-studenter tilknyttet forskningsgruppene
 • Finansiert 51 workshops pr. 01.01.20
 • Finansiert 14 mobilitetsstipend pr. 01.01.20
 • Deltakere fra 11 forskjellige land, ca. halvparten av dem fra nordiske land
 • Over 50% av deltakerne på UiO har professorkompetanse.
Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 5. apr. 2022 10:58