Norden-eksperter ved UiO

UiO:Norden har forskere innenfor en rekke felt:

Arne Johan Vetlesen 

Norden og flyktningkrisen, miljøfilosofi, naturens verdi.

 

Beate Sjåfjell

Nordiske forretningsmodeller, bærekraft, selskapsrett, næringsliv. 

 

Bernadette Hörmann

Nordiske skolereformer, policyutforming og reformarbeid.

 

Eirinn Larsen

Merkevaren "Norden", den nordiske samfunnsmodellen, likestilling, medborgerskap, inkludering, Covid-19.

 

Elisabeth Staksrud

Nordiske barn og unges mediebruk, digital risiko, medieregulering, sensur, ytringsfrihet, foreldremediering, forskningsetikk.

 

Harriet Bjerrum Nielsen

Nordiske barn og kjønn, kjønnet sosialisering.

 

Hilde Sandvik

Nordisk kjønnshistorie, nordisk sosialhistorie.

 

Inga Bostad

Den nordiske utdanningsmodellen, utdanningspolitikk, pedagogikk.

 

Inger Sjelsbæk

Merkevaren "Norden", likestilling, fredsnasjon.

 

Ingrid Smette

Nordisk oppvekst, nordisk foreldreskap.

 

Ingvill Rasmussen

Nordiske skoler, digital teknologi og interaksjon.

 

Jo Thori Lind

Den nordiske økonomiske modellen, ulikhet, velferdsstat.

 

Katja Franko

Norden og migrasjon, grensekontroll.

 

Khalid Ezat Azam

Nordiske barn og unges mediebruk (med fokus på gaming), foreldremediering, aldersmerking og regulering av dataspill.

 

Kirsten Sivesind

Sammenliknende utdanningspolitikk, reformer og læreplanhistorie i Norden.

 

Kristinn Hegna

Nordisk oppvekst og utvikling, nordisk utdanning og skolegang.

 

Line Indrevoll Stänicke

Nordisk ungdom og utviklingspsykologi, selvskadings- og selvmordsproblematikk i Norden.

 

Maja Van Der Velden

Teknologi og samfunn i Norden, digitalisering, bærekraft, bærekraftig sirkulær økonomi, 

 

Niamh Ní Bhroin

Minoritets- og urfolksbarn og digitale medier i Norden, digitalt hverdagsliv i Norden, barn og unges mediebruk.

 

Nina Witoszek

Den nordiske samarbeidsmodellen, nordisk humanisme, bærekraft og historie.

 

Odd Arvid Storsveen

Nordisk historie 1800-1950, nasjonalisme, kulturhistorie, politisk historie.

 

Ola Mestad

Nordisk konstitusjonshistorie, folkerett, 1814, 1905, nordisk sjørett, nordisk formuerett.

 

Ruth Hemstad

Skandinavisme, nasjonalisme, nordisk samarbeid, nordiske historie 1800-1920, offentlighet, ytringsfrihet, sivilsamfunn.

 

Thomas Hylland Eriksen

Norden og identitet, nasjonalisme, globalisering og klima, kulturell kompleksitet, migrasjon.

 

Thor Inge Rørvik

Nordisk universitetshistorie, nordisk idéhistorie.

 

Tine Jensen

Blindsoner i den nordiske modellen, nordiske barn og traume, kulturpsykologi, enslige mindreårige asylsøkere.