Norden-eksperter ved UiO

UiO:Norden har forskere innenfor en rekke felt:

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Kontakt
Arkeologi Vikingtid, jernalder, kjønn, teknologi, formidling

Unn Pedersen 

Førsteamanuensis

unn.pedersen@iakh.uio.no
+47 22841999
+47 99518022

Arkeologi Steinalder, kjønn, teknologi, bosetning

Ingrid Fuglestvedt 

Professor

ingrid.fuglestvedt@iakh.uio.no
+47 22841926
+47 41631216

Arkeologi Kjønnsteori, vikingtid, personhood og identitet, kulturarv

Marianne Moen 

Postdoktor

marianne.moen@khm.uio.no
+47 99889630

Arkeologi Kjønn og maskulinitet i nordisk bronse- og jernalder, identitet, vitenskapsteori, kjønnsarkeologisk faghistorie

Lisbeth Skogstrand 

Forsker

lisbeth.skogstrand@iakh.uio.no
+47 95906508

Filosofi Norden og flyktningkrisen, miljøfilosofi, naturens verdi

Arne Johan Vetlesen 

Professor

a.j.vetlesen@ifikk.uio.no
+47 22857754
+47 95803618

Historie Merkevaren "Norden", den nordiske samfunnsmodellen, likestilling, medborgerskap, inkludering, Covid-19 Eirinn Larsen Professor

eirinn.larsen@iakh.uio.no
+47 22857205
+47 92226993
(+ 61 466620513
1.10.22 - 13.5.23)

Historie Nordisk kjønnshistorie, nordisk sosialhistorie Hilde Sandvik Professor

hilde.sandvik@iakh.uio.no
+47 22855741
+47 95279158

Historie Nordisk historie 1800-1950, nasjonalisme, kulturhistorie, politisk historie Odd Arvid Storsveen Professor

o.a.storsveen@iakh.uio.no
+47 22858183
+47 97733392

Historie Skandinavisme, nasjonalisme, nordisk samarbeid, nordiske historie 1800-1920, offentlighet, ytringsfrihet, sivilsamfunn Ruth Hemstad Førsteamanuensis ruth.hemstad@iakh.uio.no
+47 22856518
+47 93437312
Idéhistorie

Nordisk universitetshistorie, nordisk idéhistorie

Thor Inge Rørvik Universitetslektor 

t.i.rorvik@ifikk.uio.no
+47 22854916
+47 40327693

 

IKT

Teknologi og samfunn i Norden, digitalisering, bærekraft, bærekraftig sirkulær økonomi

Maja Van Der Velden Professor  majava@ifi.uio.no
+47 22852816
Juss Nordiske forretningsmodeller, bærekraft, selskapsrett, næringsliv Beate Sjåfjell Professor b.k.sjafjell@jus.uio.no
+47 95931283
Juss

Nordisk konstitusjonshistorie, folkerett, 1814, 1905, nordisk sjørett, nordisk formuerett

Ola Mestad Instituttleder

ola.mestad@jus.uio.no
+47 22859376

Kjønnsforskning Nordiske barn og kjønn, kjønnet sosialisering Harriet Bjerrum Nielsen Professor Emerita

h.b.nielsen@stk.uio.no
+47 22858942
+47 92667801

Kjønnsforskning Merkevaren "Norden", likestilling, fredsnasjon Inger Skjelsbæk Professor

inger@prio.org
+47 225477 51
+47 93802492

Kriminologi og rettssosiologi

Norden og migrasjon, grensekontroll

Katja Franko Professor  katja.franko@jus.uio.no
+47 22850127
+47 90776405
Medier og kommunikasjon Nordiske barn og unges mediebruk, digital risiko, medieregulering, sensur, ytringsfrihet, foreldremediering, forskningsetikk Elisabeth Staksrud Professor

elisabeth.staksrud@media.uio.no
+47 22850412
+47 95133188

Medier og kommunikasjon Nordisk oppvekst, nordisk foreldreskap Ingrid Smette Postdoktor  ingrid.smette@media.uio.no
+47 92211671
Medier og kommunikasjon Nordiske barn og unges mediebruk (med fokus på gaming), foreldremediering, aldersmerking og regulering av dataspill Khalid Ezat Azam Stipendiat

k.e.azam@media.uio.no
+47 91180398

Medier og kommunikasjon

Minoritets- og urfolksbarn og digitale medier i Norden, digitalt hverdagsliv i Norden, barn og unges mediebruk

Niamh Ni Bhroin Forsker

n.n.bhroin@media.uio.no
+47 45410967

Miljø og bærekraft

Den nordiske samarbeidsmodellen, nordisk humanisme, bærekraft og historie

Nina Witoszek Seniorforsker nina.witoszek@sum.uio.no
+47 22858737
Pedagogikk Nordiske skolereformer, policyutforming og reformarbeid Bernadette Hörmann Postdoktor

bernadette.hormann@iped.uio.no
+47 22858151

Pedagogikk Den nordiske utdanningsmodellen, utdanningspolitikk, pedagogikk Inga Bostad Professor inga.bostad@iped.uio.no
+47 22842035
+47 93085191
Pedagogikk Nordiske skoler, digital teknologi og interaksjon Ingvill Rasmussen Professor ingvill.rasmussen@iped.uio.no
+47 22840749
Pedagogikk

Sammenliknende utdanningspolitikk, reformer og læreplanhistorie i Norden

Kirsten Sivesind Førsteamanuensis

kirsten.sivesind@iped.uio.no
+47 22857609

Pedagogikk

Nordisk oppvekst og utvikling, nordisk utdanning og skolegang

Kristinn Hegna Professor kristinn.hegna@iped.uio.no
+47 22840711
+47 41445341
Psykologi

Nordisk ungdom og utviklingspsykologi, selvskadings- og selvmordsproblematikk i Norden

Line Indrevoll Stänicke Postdoktor 

l.i.stanicke@psykologi.uio.no
+47 90074874

Psykologi Blindsoner i den nordiske modellen, nordiske barn og traume, kulturpsykologi, enslige mindreårige asylsøkere Tine Jensen Professor

tine.jensen@psykologi.uio.no
+47 22845222
+47 41327827

Sosialantropologi

Norden og identitet, nasjonalisme, globalisering og klima, kulturell kompleksitet, migrasjon

Thomas Hylland Eriksen Professor

t.h.eriksen@sai.uio.no
+47 22844128
+47 90050293

Økonomi

Den nordiske økonomiske modellen, ulikhet, velferdsstat Jo Thori Lind Professor

j.t.lind@econ.uio.no
+47 22844027

Litteratur

Nordisk litteratur 18- og 1900-tallet, krigshistorie, bok- og lesningshistorie Tore Rem Professor

tore.rem@norden.uio.no
+47 22856970
+47 47030565

Biologi

Antropocen i Norden, økologi, bærekraft, naturtap Dag O. Hessen Professor

d.o.hessen@mn.uio.no
+47 22854553
+47 95037899

Litteratur

Nordisk litteratur, nordisk skyld, romaner, noveller, natur Elisabeth Oxfeldt Professor

elisabeth.oxfeldt@iln.uio.no
+47 22856935

Psykologi

Økopsykologi, skyld, håp, generasjon prestasjon, livsmestring Ole Jacob Madsen Professor

o.j.madsen@psykologi.uio.no
+47 22845240
+47 41105231

Teologi og filosofi

Tro I Norden, økofilosofi, økoteologi, natur, håp Marius T. Mjaaland Professor

m.t.mjaaland@teologi.uio.no
+47 22850341
+47 46779997

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 5. okt. 2020 11:44 - Sist endret 30. nov. 2022 14:39