English version of this page

Finansiering av Norden-satsingen

Universitetsstyret vedtok å etablere Norden-satsingen i juni 2014. Den skal vare i åtte år og har en samlet ramme på 80 millioner.

Finansieringskilder

Norden-satsingen skal finansieres av tre kilder:

  • Midler fra Universitetsstyret.
  • Egenandeler fra deltakende institutter og fakulteter.
  • Eksterne midler, for eksempel gjennom Norges forskningsråd og EU.

Midler fra UiO

Insentivmidler fra UiO trappes gradvis opp til et toppunkt, og trappes deretter ned igjen.

Denne mekanismen skal stimulere til relativt rask igangsetting, samtidig som deltakende forskergrupper forventes å være selvbærende på litt lengre sikt, gjennom en kombinasjon av egenandeler og ekstern finansiering.

Egenandeler

Samarbeidende enheter bidrar med egenandeler. For å delta i konkurransen om forskergrupper, skal instituttet fagmiljøet tilhører sette av midler fra egen enhet.

Egenandelen kan bestå av midler til ulike aktiviteter, men ikke bare forskernes egen forskningstid. Det er aktuelt å bidra med for eksempel forskermånedsverk, midler til konferanser og nettverk, prof. II-stillinger eller lignende.

Inntekter fra eksterne kilder

Temaene i UiO:Norden vil bidra til å spisse universitetets forskningsinnsats innenfor EUs Horizon 2020.

I tillegg er mange programmer i Forskningsrådet og andre finansieringskilder relevante.

 

Publisert 15. des. 2014 15:54 - Sist endret 14. mars 2019 09:45