English version of this page

Om UiO:Norden

UiO:Norden ble vedtatt som satsing i juni 2015 av universitetsstyret og har vært i full drift siden 2016. Budsjettrammen til satsingen er på 80 millioner NOK fordelt på åtte driftsår.

Bildet kan inneholde: Turisme.

Satsingen løper ut fra et initiativ forankret i humaniora og samfunnsvitenskap med mål å samle forskere med gode prosjekter fra flere fagfelt innen humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og naturvitenskap som søker å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Organisering

Mål og planer

Hovedmålene for UiOs Norden-satsing er å:

  • Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
  • Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020.
  • Øke gjennomslaget for ekstern finansiering.
  • Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere.
  • Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet.

Les mer om mål og planer for satsingen.

Samarbeid med UiO Norden

Norden-satsingen vil utvikle langsiktige samarbeid med utvalgte samfunnsinstitusjoner og organisasjoner, i Norge, Norden og internasjonalt.

Se hvem satsingen ønsker å samarbeide med.

Finansiering

Norden-satsingen skal finansieres av tre kilder:

  • Midler fra Universitetsstyret.
  • Egenandeler fra deltakende institutter og fakulteter.
  • Eksterne midler, for eksempel gjennom EU og Norges forskningsråd.

Les mer om finansiering.

Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 27. nov. 2019 12:17