English version of this page

Kontakt UiO:Norden

Har du spørsmål om satsingen? Ønsker du løpende informasjon om frister og aktiviteter?

 

Send en e-post til nordic-uio@hf.uio.no.

Direktør

Koordinator/Administrativ leder

Mari Bergseth-Hasle (permisjon)

Tor Erik R. Johnsen (vikar til 01.04.20)

Styret ved UiO:Norden

Kontaktpersoner ved fakulteter og institutter