English version of this page

Mål og planer

Hovedmålene for UiO:Norden

  • Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
  • Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020.
  • Øke gjennomslaget for ekstern finansiering.
  • Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere.
  • Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet.

Programplan, frister og aktiviteter

Rapporter

 

Publisert 11. nov. 2014 12:38 - Sist endret 26. feb. 2020 09:53