English version of this page

Samarbeid med UiO:Norden

Norden-satsingen vil ha et bredt nedslagsfelt i kultur, politikk, økonomi, helse, religion, utdanning og forskning.

Langsiktig samarbeid

Vi vil utvikle langsiktige samarbeid med utvalgte samfunnsinstitusjoner og organisasjoner, i Norge, Norden og internasjonalt:

  • Politiske og kulturelle beslutningstakere
  • Interesseorganisasjoner
  • Næringslivs- og arbeidslivsorganisasjoner
  • Tenketanker og ekspertgrupper
  • Opinionsledere og kommentatorer i samfunnsdebatten
  • Utdannings- og forskningsmiljøer

Vi vil fremme debatt innen felt som ytringsfrihet, migrasjon, likestilling, universelle velferdsordninger, forbruk og bærekraftig livsstil.

Møteplasser

UiO:Norden vil arrangere framtidsverksteder, brukerkonferanser og dialogmøter, spre forskningsresultater og reise debatt gjennom digitale arenaer og medier.

Ta kontakt med oss dersom du eller din virksomhet ønsker å samarbeide om kunnskapsbehov eller formidlingsaktiviteter.

Kontakt oss

 

Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 28. juli 2020 15:41