English version of this page

Samarbeid med UiO Norden

Norden-satsingen vil ha et bredt nedslagsfelt i kultur, politikk, økonomi, helse, religion, utdanning og forskning.

Langsiktig samarbeid

Vi vil utvikle langsiktige samarbeid med utvalgte samfunnsinstitusjoner og organisasjoner, i Norge, Norden og internasjonalt:

  • Politiske og kulturelle beslutningstakere
  • Interesseorganisasjoner
  • Næringslivs- og arbeidslivsorganisasjoner
  • Tenketanker og ekspertgrupper
  • Opinionsledere og kommentatorer i samfunnsdebatten
  • Utdannings- og forskningsmiljøer

Vi vil fremme debatt innen felt som ytringsfrihet, migrasjon, likestilling, universelle velferdsordninger, forbruk og bærekraftig livsstil.

Møteplasser

UiO Norden vil arrangere framtidsverksteder, brukerkonferanser og dialogmøter, spre forskningsresultater og reise debatt gjennom digitale arenaer og medier.

Ta kontakt med oss dersom du eller din virksomhet ønsker å samarbeide om kunnskapsbehov eller formidlingsaktiviteter.

Kontakt oss

 

Publisert 11. nov. 2014 09:46 - Sist endret 24. aug. 2016 12:06