English version of this page

Styret i UiO:Norden

UiO:Nordens styre er oppnevnt av rektor. Styret har ti medlemmer og består av en representant fra hvert deltagende fakultet. I tillegg er fast og midlertidig vitenskapelig ansatte representert, sammen med en studentrepresentant og et eksternt medlem.

Styreleder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

  • Mathilde Skoie, prodekan for forskning, HF. Stedfortreder for styreleder
  • Grete Brochmann, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV. Vara for Nilssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Erik Knain, prodekan for forskning, UV. Vara for Hvistendahl, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
  • Malcom Langford, professor, institutt for offentlig rett, JUR. Vara for Strand, Det juridiske fakultet.
  • Anders Runesson, prodekan for forskning, TF. Vara for Tønnessen, Det teologiske fakultet.
  • Bjørn Jamtveit, prodekan for forskning, MN. Vara for Engebretsen
  • Elin Haugsgjerd Allern, professor ISV. Vara for Lien, fast vitenskapelige ansatte.
  • Peter Stadius, direktør Centre for Nordic Studies, Helsinki. Vara for Berntsen, ekstern representant.

Styremøter

2022

1/2022 -  Dagsorden og protokoll 

2/2022 -  Dagsorden og protokoll (13.06.2022)

3/2022 -  Dagsorden og protokoll (08.09.2022)

4/2022 -  Dagsorden og protokoll (24.11.2022)

2021

1/2021 - Dagsorden og protokoll

2/2021 - Dagsorden og protokoll

3/2021 - Dagsorden og protokoll 

4/ 2021 - Dagorden og protokoll 

2020

4/2020 - Dagsorden og protokoll 

3/2020 - Dagsorden og protokoll

2/2020 - Dagsorden og protokoll

1/2020 - Dagsorden og protokoll 

2019

5/2019 - Dagsorden og protokoll 

4/2019 - Dagsorden og protokoll

3/2019 - Dagsorden og protokoll

2/2019 - Dagsorden og protokoll

1/2019 - Dagsorden og protokoll

2018

29. november 2018 - Dagsorden og protokoll

08. februar 2018 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2017

07. desember 2017 -Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

12. oktober 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

1. juni 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

22. februar 2017 -  Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2016

11. november 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

23. september 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2. mai 2016 - Dagsorden (pdf)og protokoll (pdf)

5. februar 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2015

7. desember 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

9. oktober 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)