English version of this page

Styret for UiO:Norden

Styret består av en representant fra hvert deltagende fakultet. I tillegg er fast og midlertidig vitenskapelig ansatte representert, sammen med en studentrepresentant og et eksternt medlem.

Styrets medlemmer

Frode Helland, HF - styreleder

Frode Helland er dekan ved Det humanistiske fakultet og professor i nordisk litteraturvitenskap. Hellands forskningsinteresser fordeler seg for tiden på to felt: Ibsenforskning og rasismeforsking og han har utgitt flere publikasjoner om Ibsens skuespill og publisert flere artikler om rasistisk retorikk og ytringer i norsk offentilghet. Han er tidligere leder ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier og senterleder ved Senter for Ibsenstudier.

 

Tim Brennen, SV

Tim Brennen er visedekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet og professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. I tillegg til UiO, har han forsket ved universiteter i England og Frankrike, og ved Universitetet i Tromsø. Hans forskning er i kognitiv psykologi og han har vært på redaksjonell komité for flere internasjonale tidsskrifter.

Vara: Professor Marianne E. Lien.

 

Sten Ludvigsen, UV

Sten Ludvigsen er dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Han har læring og teknologi som sitt forskningsfelt. Har blant annet ledet tverrfaglige satsninger ved UiO, den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED), programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet, og ledet arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole. Internasjonalt har han ledet Network of Excellence’ i Technology Enhanced Learning og har vært medlem av styringsgruppen i flere EU prosjekter og er sjefsredaktør for «The International Journal of Computer Supported Collaborative Learning».

Vara: Instituttleder Ola Erstad.

 

Inger Johanne Sand, JUS

Inger Johanne Sand er professor og nestleder ved Institutt for offentlig rett, tidligere prodekan for forskning ved det juridiske fakultet. Hun har vært tilknyttet forskningsprogrammet LOS, ansatt som forsker ved ARENA, vært gjesteprofessor ved Copenhagen Business School i tre år og satt i styret for og deltok i Kultrans. Sand forsker tverrfaglig innenfor offentlig rett på områdene forvaltningsrett, statsrett, internasjonal konstitusjonell rett, EU-rett, miljørett, rettssosiologi og rettsteori. Hun har et utstrakt forskningssamarbeid med forskere ved flere nordiske og europeiske universitet.

Vara: postdoc Malcolm Langford

 

Aud Valborg Tønnessen, TF

Aud Valborg Tønnessen er dekan ved Det teologiske fakultet. Tønnessen er professor i teologi med særlig fokus på nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Hun har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, og har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid. Tønnesen har publisert en lang rekke vitenskapelige arbeider.

Vara: professor Hallgeir Elstad

 

Finn-Eirik Johansen, MN

Finn-Eirik Johansen er styreleder og tidligere direktør for UiO:Livsvitenskap. Johansen er professor i biovitenskap med fokus på immunologi, primært tarmens antistoffsystem.

Vara: professor Eivind Engebretsen

 

 

 

Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal, midlertidig vitenskapelig ansatte

Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal, midlertidig vitenskapelig ansatte Rønsdal er postdoktor ved Det teologiske fakultet. 

 

Vara: 

 

 

Jorunn Møller, fast vitenskapelig ansatte

Jorunn Møller er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Hennes faglige interesse omfatter knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelses-funksjonen. I tillegg er hun engasjert i forskningsprosjekter knyttet til styring av skolen, skolelederes læring og utvikling av lederidentitet. Møller er involvert i flere internasjonale nettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring 

Vara: 

 

Joakim Tjøstheim, student

Joakim er masterstudent i nordisk litteratur. Han har tidligere sittet i instituttstyret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og har bred erfaring med å virke som studentrepresentant i ansettelseskomiteer.

Vara: Synthia Zaman, Studentparlamentet

 

Julie Sommerlund, ekstern representant

Julie Sommerlund er prodekan for omverdensrelationer ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Sommerlund er lektor og ph.d. og har særlig forskningsinteresse for innovasjon, estetikk, kultur og kommunikasjon. Hun er tidligere leder av Center for Beklædning og Tekstil ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Vara: Professor Peter Stadius, CENS Helsinki

Styremøter

2019

27. juni 2019 - Dagsorden og protokoll

28. februar 2019 - Dagsorden og protokoll

2018

29. november 2018 - Dagsorden og protokoll

08. februar 2018 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2017

07. desember 2017 -Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

12. oktober 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

1. juni 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

22. februar 2017 -  Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2016

11. november 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

23. september 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2. mai 2016 - Dagsorden (pdf)og protokoll (pdf)

5. februar 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2015

7. desember 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

9. oktober 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)