English version of this page

Styret i UiO:Norden

UiO:Nordens styre er oppnevnt av rektor. Styre har ti medlemmer og består av en representant fra hvert deltagende fakultet. I tillegg er fast og midlertidig vitenskapelig ansatte representert, sammen med en studentrepresentant og et eksternt medlem.

Styreleder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

  • Mathilde Skoie, prodekan for forskning, HF. Stedfortreder for styreleder
  • Grete Brochmann, professor, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV. Vara for Brennen, det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Ola Erstad, instituttleder, institutt for pedagogikk. Vara for Ludvigsen, det utdanningsvitenskapelige fakultet.
  • Malcom Langford, professor, institutt for offentlig rett, JF. Vara for Sand, det juridiske fakultet.
  • Hallgeir Elstad, professor, fagseksjonen, TF. Vara for Tønnessen, det teologiske fakultet.
  • Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammer, MF. Vara for Johansen, matematisk-naturvitenskapelige fakultet og medisinske fakultet.
  • Elin Haugsgjerd Allern, professor ISV. Vara for Lien, fast vitenskapelige ansatte.
  • Peter Stadius, direktør Centre for Nordic Studies, Helsinki. Vara for Sommerlund, ekstern representant.
  • Victoria de Leon Born, UV. Vara for Rønsdal, midlertidig vitenskapelig ansatte.
  • Dorthea Enger. Vara for Barkenæs, studentrepresentant.

Styremøter

2019

26. september 2019 - Dagsorden og protokoll

Ekstraordinært 16. august 2019 - Dagsorden og protokoll

27. juni 2019 - Dagsorden og protokoll

28. februar 2019 - Dagsorden og protokoll

2018

29. november 2018 - Dagsorden og protokoll

08. februar 2018 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2017

07. desember 2017 -Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

12. oktober 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

1. juni 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

22. februar 2017 -  Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2016

11. november 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

23. september 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2. mai 2016 - Dagsorden (pdf)og protokoll (pdf)

5. februar 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2015

7. desember 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

9. oktober 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)