English version of this page

Styret i UiO:Norden

UiO:Nordens styre er oppnevnt av rektor. Styre har ti medlemmer og består av en representant fra hvert deltagende fakultet. I tillegg er fast og midlertidig vitenskapelig ansatte representert, sammen med en studentrepresentant og et eksternt medlem.

Styreleder:

Medlemmer:

 • Vibeke Blaker Strand, forskningsdekan JF. Representant fra Det juridiske fakultet.
 • Tore Nilssen, prodekan for forskning SV. Representant fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • Sten Ludvigsen, dekan UV. Representant fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Aud Valborg Tønnessen, dekan TF. Representant fra Det teologiske fakultet.
 • Finn-Eirik Johansen, professor MN. Representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Julie Sommerlund, institutleder for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Ekstern representant.
 • Marianne Elisabeth Lien, professor, sosialantropologisk institutt, SV. Representant for de fast vitenskapelige ansatte.
 • Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal, postdoktor TF. Representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte.
 • Markus Christopher Barkenæs. Studentrepresentant.

Varamedlemmer:

 • Mathilde Skoie, prodekan for forskning, HF. Stedfortreder for styreleder
 • Grete Brochmann, professor, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV. Vara for Nilssen, det samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • Ola Erstad, instituttleder, institutt for pedagogikk. Vara for Ludvigsen, det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Malcom Langford, professor, institutt for offentlig rett, JF. Vara for Strand, det juridiske fakultet.
 • Hallgeir Elstad, professor, fagseksjonen, TF. Vara for Tønnessen, det teologiske fakultet.
 • Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammer, MF. Vara for Johansen, matematisk-naturvitenskapelige fakultet og medisinske fakultet.
 • Elin Haugsgjerd Allern, professor ISV. Vara for Lien, fast vitenskapelige ansatte.
 • Peter Stadius, direktør Centre for Nordic Studies, Helsinki. Vara for Sommerlund, ekstern representant.
 • Victoria de Leon Born, UV. Vara for Rønsdal, midlertidig vitenskapelig ansatte.
 • Dorthea Enger. Vara for Barkenæs, studentrepresentant.

Styremøter

2020

1/2020 - Dagsorden og protokoll 

2019

5/2019 - Dagsorden og protokoll 

4/2019 - Dagsorden og protokoll

3/2019 - Dagsorden og protokoll

2/2019 - Dagsorden og protokoll

1/2019 - Dagsorden og protokoll

2018

29. november 2018 - Dagsorden og protokoll

08. februar 2018 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2017

07. desember 2017 -Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

12. oktober 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

1. juni 2017 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

22. februar 2017 -  Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2016

11. november 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

23. september 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2. mai 2016 - Dagsorden (pdf)og protokoll (pdf)

5. februar 2016 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

2015

7. desember 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)

9. oktober 2015 - Dagsorden (pdf) og protokoll (pdf)