UiO:Demokrati

Søylene og detaljer i taket fra inngangen i Domus Media

Kort om satsingen

Satsingens hovedvirksomhet er innen forskning, men har også store ambisjoner om å

  • utføre utadrettet virksomhet
  • samarbeide med ikke-akademiske institusjoner
  • utvikle tverrfaglige utdanningstilbud med demokrati-tematikk.

Satsingen har formell oppstart 1. januar 2023.

Utlysninger

UiO:Demokrati lyser ut midler i 2022. Første søknadsfrist er 15. oktober.

 

Gå til UiO:Demokrati sine nettsider