Studier

UiO har mange emner og studietilbud for deg som er interessert i Norden som tema og område.

Spørsmål om mulighetene som finnes? Kontakt UiO:Norden

Relevante emner på UiO

Bachelor

HIS2014 - Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850

IDE2014 The Public Sphere, Freedom of Press and Political Ideas around 1814

SOS2402 - Family, gender equality and the welfare state

SOS2603 - Nordic welfare society - contemporary perspectives

SGO2500 - North/South - Development

STV1510 - Nordic politics

ISSHF2060 - Gender Equality in the Nordic Countries

NOR2311 - Nordisk samtidslitteratur

NOR1301 - Nordisk litteratur 1500-1800

NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000

NOR2440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur B-D

NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A

NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1

NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur

NOR1107 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1

NOR2380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A

RETKOM2160 - Nordisk sakprosa - Universitetet i Oslo

KUN2061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900

KUN2062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945

KUN2130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet

KUN2202 - Nordisk design etter 1900

RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering

Master

NOR4430 - Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap

NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur - Universitetet i Oslo

NOR4100 - Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap

HIS4159 - Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst

HIS4014 - Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850

HIS4345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980

KUN4063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid

Studere i utlandet?

Se her for en oversikt over alle utvekslingsavtalene UiO tilbyr.

Nordkurs

Nordkurs tilbyr sommerkurs i nordisk og lingvistikk og gir 10 studiepoeng. Nordkursene kan innpasses i et bachelorprogram.

Nordplus

Det finnes også muligheter for å ta et lengre studieopphold i et annet nordisk land gjennom Nordplus-programmet. Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av studenter og lærere innen høyere utdanning.