English version of this page

Studier

UiO har mange emner og studietilbud for deg som er interessert i Norden som tema og område.

Spørsmål om mulighetene som finnes? Kontakt UiO:Norden

Studere i utlandet?

Se her for en oversikt over alle utvekslingsavtalene UiO tilbyr.

Nordkurs

Nordkurs tilbyr sommerkurs i nordisk og lingvistikk og gir 10 studiepoeng. Nordkursene kan innpasses i et bachelorprogram.

Nordplus

Det finnes også muligheter for å ta et lengre studieopphold i et annet nordisk land gjennom Nordplus-programmet.