English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

 • graf-klima-uio Klimagassregnskapet for UiO er klart 12. juni 2019 11:30

  Den 21. mai ble UiOs aller første komplette klimagassregnskap presentert i Realfagsbiblioteket. Samtidig ble Rektors utfordring lansert, der studentene oppfordres til å komme opp med gode ideer frem til 1. oktober. Også ansatte kan komme med innspill, men for dem er tiden knapp – med frist 14. juni.

 • 660px_citystudio_aarsfest2018 CityStudio Oslo: Studenter for en bedre by 5. juni 2019 13:35

  Det er ikke ofte at én enkelt students engasjement resulterer i et stort samarbeidsprosjekt mellom mange institusjoner og ett helt nytt studietilbud. Men det har blitt resultatet av innspillet vi fikk fra utvekslingsstudent Jennifer Vallee fra Canada.

 • halvor-formidlerkonkurranse UiO-stipendiat vann formidlingskonkurranse 22. mai 2019 14:49

  Batteriforskar Halvor Høen Hval gjekk til topps då forskarar skulle presentere forskinga si på tre minutt.

 • tanja-winther-660 Hvordan skape en sosialt rettferdig energiomstilling? UiO leder nytt FME-senter 21. mai 2019 11:42

  Samfunnet står ovenfor store utfordringer i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er mye oppmerksomhet rundt hvilke teknologier som skal til for å oppnå utslippskutt og omstilling. Samtidig øker bevisstheten rundt at innføring av nye energitiltak og -teknologier kan bidra til å forsterke sosial ulikhet.

 • havbilde-bredde-700 Grønn innovasjon på tvers 5. mai 2019 10:43

  Nytt forskningssenter tar sikte på å bli en arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom næringslivet og det offentlige, i arbeidet for en grønn omstilling av norsk økonomi .

 • Universitetet i Oslo blir med i Smartgridsenteret 2. mai 2019 14:05

  Gjennom UiO:Energi blir Unversitetet i Oslo medlem av Smart Grid senteret. The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

 • 2-energistystemer_original Universitetet i Oslo blir med i Smartgridsenteret  4. apr. 2019 09:44

  UiO blir medlem i Smartgridsenteret som er en medlemsforening for FoU-institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som ønsker å arbeide for foreningens mål.

 • urban-future-conference The world's most enthusiastic CityChangers meet in Oslo in May 2019 3. apr. 2019 16:18

  URBAN FUTURE Global Conference (UFGC) is Europe's largest conference on sustainable urban development, and more than 3000 CityChangers will meet in Oslo on May 22nd-24th. UiO is an official partner of the conference, and all our staff and partners get a significant discount if they sign up before April 30th.

 • trikk_660 Trenger mer aktiv boligpolitikk for å få ned bilbruk 5. feb. 2019 09:53

  CO2-utslippene i Oslo og Akershus skal ned med 50 prosent innen 2030. For at flere skal gå, sykle eller velge kollektivt, er det viktigere å satse på stedene dit folk reiser til, enn der de bor, ifølge en masteroppgave ved ISS.

 • Tildeling av såkornmidler våren 2019 24. jan. 2019 08:58

  UiO:Energi har tildelt såkornmidler til syv nye tiltak for å styrke og støtte bærekraftig energirelatert forskning.

Mer ...

Arrangementer

03 sep.
Forskningsparken
04 sep.
Forskningsparken
24 sep.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Publisert 20. des. 2016 13:32 - Sist endret 25. jan. 2017 14:06