Aktuelle saker

Grafisk illustrasjon med navnet SPARK Social Innovation Norway
Publisert 6. mai 2022 08:22

Den 10. mai er det et arrangement ved UiO som er interessant for akademikere som vil bidra til samfunnsinnovasjon og bærekraftig utvikling eller som bare lurer på hva samfunnsinnovasjon kan være.

baard harstad ute i skogen
Publisert 26. apr. 2022 12:00

Bård Harstad, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, mottar sin tredje tildeling fra EUs forskningsråd (ERC). Med midlene skal han blant annet studere hvordan internasjonale avtaler og politikk kan utnytte («exploit») de politiske kreftene som ofte står i veien for god politikk.

Publisert 25. nov. 2021 12:47

Endring av måten vi produserer og bruker energi er helt sentralt for å begrense global oppvarming. Gode og varige løsninger må ikke bare redusere utslipp, men være bærekraftige for natur og samfunn. Utvikling av slike helhetlige løsninger setter høye krav til spisskompetanse, men også evnen til å forstå og kommunisere godt mellom ulike fagfelt. Er det mulig å utvikle denne kompetansen på UiO? Vi spurte tre tidligere studenter av kurset Energi4010 om deres erfaringer: 

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hake, øyenbryn.
Publisert 24. mars 2021 13:55

– Vi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor bærekraftig energi og energiomstilling. Alle enheter med et utdanningstilbud kan søke, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Publisert 24. feb. 2021 08:54

UiO er med som partner på seks søknader som konkurrerer om store midler fra EU. Forsknings- og innovasjonsprosjektene som får støtte skal bidra til å bekjempe klimakrisen og beskytte unike europeiske økosystemer og naturmangfold.

Publisert 31. aug. 2020 10:59

For første gang utlyser UiO:Energi midler til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi. Det blir avholdt et informasjonsmøte om dette – med forsker-speed-dating – den 15. september. Deretter er det frist for å levere obligatorisk skisse den 30. oktober, mens endelig søknadsfrist forventes å bli 31. desember.

Publisert 3. apr. 2020 08:40

UiO:Energi avsluttet nylig første tildelingsrunde for tematiske faggrupper (Thematic Research Groups) innen bærekraftig energi. Tre prosjekter fikk støtte. Stikkord: Sirkulær energi, optimal design av kraftproduksjon, og det grønne skiftet i oljeeksporterende land.

Bildet kan inneholde: miniature.
Publisert 17. mars 2020 12:20

Jobber du ved Universitetet i Oslo og ønsker å gi en internasjonal student muligheten til å gjennomføre et internship-prosjekt? UiO:Energi tilbyr økonomisk støtte til et begrenset antall  internship-prosjekter for innkommende studenter ved Universitetet i Oslo innen temaområdet bærekraftig energi.