Årets tverrfaglige energistudenter

Høstens studenter ved UiO:Energis tverrfaglige masteremne "Energi 4010" leverte nylig sine semesteroppgaver. I år skrev studentene om transportsektoren.

I år fikk studentene omvisning på Rånåsfoss kraftstasjon av Tove Elisabeth Johansen fra Akershus Energi. (Foto: UiO)

Studentene tok for seg barrierer og muligheter knyttet til overgangen til mer miljøvennlige drivstoff.

Kurset hadde 20 studenter fra et bredt spekter av fagdisipliner. Studentene ble fra semesterstart delt inn i fire grupper knyttet til forskjellige problemstillinger:  

  • Hvordan kan man redusere utslippene fra persontransport mellom Østlandet og Trøndelag?
  • Incentiver og gevinster ved elektrifisering av service- og håndverkerbiler i Oslo og Akershus.
  • Klimavennlige reisevaner mellom Åsane og Bergenhus.
  • Utfordringer og muligheter knyttet til reduksjon i utslipp fra dagligvaretransport fra ASKO.

I likhet med tidligere årinkluderte kurset forelesninger som belyste energiomstillingen fra både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige perspektiver. Lederne for to Forskningssentre for miljøvennlig energi, Øystein Ulleberg (Mobility Zero Emission Energy Systems ) og Erik Marstein (Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology) var også involvert i undervisningen.

Direktør for UiO:Energi Anders Elvherhøi startet emnet i 2013,  og har siden fungert som emneansvarlig. 

Emnet har vært under kontinuerlig evaluering og utvikling, og har mottatt gode tilbakemeldinger fra studentene. Fra og med 2017 overtar Klaus Magnus Håland Johansen stafettpinnen, og skal utvikle kurset videre sammen med lærestabben tilknyttet Energi 4010.

Av Øystein Moen
Publisert 20. des. 2016 14:38 - Sist endret 11. jan. 2017 12:41