Tildelinger fra Forskningsrådet

Hele 12 nye energiprosjekter har fått midler fra Forskningsrådet. Flere av disse har fått såkornmidler fra UiO:Energi. Vi gratulerer!

Hoppende glade forskere i MiNaLab ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Fotograf: Geir Mogen/UiO. Lisens: CC BY 4.0

Følgende prosjekter har fått støtte:

EnergiX

Conditions for growth in renewable energy industries

 • Ledes av Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Taran Thune
 • Partnere: Universitet i Utrecht og Sintef Teknologi og samfunn. Samarbeid med INTPOW og et advisory board med bedrifter.

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap om forutsetningene for vekst i norsk industri for fornybar energi, sett i sammenheng med de enorme mulighetene som ligger i den raske utviklingen i internasjonale markeder.

Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector (Greenfleet)

 • Ledes av Sintef Teknologi og samfunn
 • Partnere: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Chalmers Universitet, Lund Universitet og NTNU. Prosjektet har også et referansepanel med offentlige og private aktører.

Greenfleet ser på omstilling fra fossil- til lavutslippsløsninger innen skipsfart. Prosjektet fokuserer på hvordan spesifikke teknologier utvikler seg og blir tatt i bruk, og hvordan bredere politiske, industrielle og geografiske kontekster påvirker omstillingen.

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

 • Ledes av Universitetet i Stavanger
 • Partnere: Institutt for informatikk ved Frank Eliasson 

FRIPRO

Non-parabolic Effects Applied to Thermoelectric materials

 • Prosjektleder: Terje Finstad, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og Fysisk institutt
 • Partnere: SINTEF og NTNU; Fire internasjonale partnere (Østerrike og USA)

Prosjektet skal jobbe med grunnleggende materialvitenskap både teoretisk og eksperimentelt. Det vil utvikle ny kunnskap og nye konsepter som potensielt kan gi store forbedringer i termoelektriske materialer. Det er snakk om fundamental grunnforskning, men med en klar anvendelse innen fornybar energi og energieffektivitet som endelig mål.

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature Electrochemistry

 • Prosjektleder: Reidar Haugsrud, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og Kjemisk institutt
 • Partnere: Tett vekselvirkning med et M-ERA.NET-prosjekt (SURKINOX) med tre andre partnere –SINTEF, Universitetet i Twente (Nederland) og ICN2 (Spania)

Batterier, brenselsceller, elektrolysører m.m. har til felles at det foregår kompliserte prosesser og reaksjon på grenseflater og på overflater. Prosjektet vil utvikle ny, fundamental kunnskap om disse prosessene ved å kombinere det ypperste av eksperimentelle og teoretiske teknikker. Økt forståelse vil på sikt bane vei for nye og enda bedre materialer innen blant annet teknologiene nevnt innledningsvis.

Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems

 • Prosjektleder: Helmer Fjellvåg, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og Kjemisk institutt
 • Partnere: IFE; To internasjonale partnere (Frankrike og India)

Visse metalliske systemer oppviser interessante faseoverganger når de utsettes for ulike magnetfelt. Fokus i dette prosjektet er å oppnå grunnleggende forståelse av hvordan struktur og kjemisk sammensetning påvirker disse egenskapene. Det viktigste anvendelsesområdet er innen kjøleteknologi, som potensialt kan gjøres både langt mer energieffektiv og mer miljøvennlig.

- Tilslaget for SMN i denne runden er rett og slett fantastisk, og må kunne kalles en knallsuksess for UiOs største energimiljø. Det at miljøene våre lykkes med både grunnleggende forskning og i de mye mer anvendte FME-sentrene viser at "spagaten" mellom grunnforskning og anvendt forskning fungert godt på SMN, sier senterleder Vebjørn Bakken.

Prosjektene som har fått finansiering, starter i 2017. De har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Nåløyet er svært trangt: Den gjennomsnittelige suksessraten i FRINATEK denne gangen var kun 8 prosent.

Les mer om tildelingene i titan

TRANSPORT

Access, egress and transfer practices for designing multimodal connectivity

 • Ledes av Transportøkonomisk institutt
 • Partnere: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

CLIMIT

Optimized CO2 storage in sloping aquifers

 • Ledes av Institutt for geofag

INTPART

SiNorAPV: Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics

 • Prosjektleder: Andrej Kuznetsov ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi
 • Partnere: Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences (CAS) i Kina

NOR-R-AM: Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Norwegian-Russian-North American Arctic research and education

 • Prosjektleder: Carmen Gaina ved Senter for jordens utvikling og dynamikk, Institutt for geofag
 • Partnere: St Petersbug State University i Russland, University of Texas – Austin, University of Ottawa i Canada

NANO2021

Solid state electrolytes for all-solid thin film Li-ion batteries

 • Ledes av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

KLIMAFORSK

Sustainable transformation to sustainability

 • Ledes av Frischsenteret i samarbeid med Katinka Kristine Holtsmark ved Økonomisk Institutt, UiO
 • Partnere: Økonomisk institutt og Institutt for statsvitenskap, UiO
Publisert 20. des. 2016 14:29 - Sist endret 7. mars 2017 09:04