Utlysning: Støtte til utenlandsopphold

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi.

UiO:Energi er en pådriver for utvikling av innovasjon, utdanning og forskning på framtidens bærekraftige energisystem. UiO:Energi skal bidra til å styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet.

Masterstudenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte innen energifeltet (for mer detaljer se UiO:Energis mandat) kan i denne forbindelse søke om støtte til kortere gjesteopphold i utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed.

Hvem kan søke?

Studenter, stipendiater og forskere ved UiO kan søke om støtte for korttidsopphold - på anslagsvis to til åtte uker - i utlandet som skal finne sted tolv måneder etter søknadsfristen. For søknad innen februar 2017, vil det si at reisen må finne sted innen februar 2018. Reisens formål kan være konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper.

Søknader om lengre perioder kan bli vurdert, men kan da ikke regnes med å bli fullfinansiert. For gjesteopphold i tre til seks måneder, viser vi til finansieringsmuligheter hos Forskningsrådet og statens satser eller Forskningsrådets satser. Øvre tak for hver søknad er NOK 50.000. Søknaden må bekreftes av nærmeste leder på enheten, eventuelt av administrativ leder.

Tildelingene blir overført til enhetene, og reisen utføres og kostnader dekkes i henhold til enhetenes rutiner. Dersom det blir mange søknader, vil vi prioritere studenter og yngre forskere med kompetansehevende/karrierefremmende tiltak samt tiltak som fremmer UiOs aktivitet i Horizon2020.

Søknadsfrist

Søknader sendes per epost i pdf-format til administrativ leder Katinka E. Grønli på katinka@energi.uio.no eller via Ephorte.

Spørsmål kan rettes til info@energi.uio.no

Søknadsfrist er 15. februar.

Publisert 26. okt. 2018 15:27 - Sist endret 26. okt. 2018 15:27