2017

Publisert 13. des. 2017 12:21

6. desember gikk årets CIENS-konferanse av stabelen. Samskaping for det grønne skiftet ble arrangert i samarbeid med Oslo kommune. Over 200 deltagere fra forskning, industri og forvaltning kom til Forskningsparken for å diskutere hvordan vi kan bidra til utviklingen av et samfunn som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. 

Publisert 13. des. 2017 12:20

Fredag 9. desember presenterte årets kull på masteremnet Bærekraftige Energisystemer prosjektoppgavene som de har arbeidet med gjennom høstsemesteret. 

Publisert 13. des. 2017 12:20

UiO:Energi var tilstede på Norwegian - Brazilian Business and Science Week som fant sted i Sau Paulo i November.

Publisert 18. okt. 2017 10:10

After the official opening of MoZEES earlier this year the centers newly recruited PhDs  will meet at Lysebu in December to discuss their research projects and common goals.

 

Publisert 18. okt. 2017 10:05

To stipendiater fra Senter for materialvitenskap og nanoteknologi deltok i Forsker Grand Prix Oslo. 

Publisert 18. okt. 2017 10:01

UiO:Energi dekker deltagelsen for studenter på årets Zerokonferanse 

Publisert 17. okt. 2017 13:55

Utlysing av såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning fra UiO:Energi, høsten 2018

Publisert 17. okt. 2017 11:18

UiO:Energi utlyser PES-midler for å stimulere til utarbeidelse av Forskningssentre for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskapelige fag

Publisert 11. sep. 2017 09:02

Et enstemmig universitetsstyre gikk rett før sommeren inn for at UiO:Energi videreføres som satsing i fem nye år. Styret uttrykte stor tilfredshet med de resultatene som er oppnådd i første periode, både innen forskning og utdanning, samtidig ønsket de seg enda mer synlighet av satsingen i neste periode.

Publisert 11. sep. 2017 08:34

Denne høsten er det et nytt undervisningsteam som skal sørge for at årets energi- og klimainteresserte studenter får en innføring i energiomstillingen.  

Publisert 21. aug. 2017 12:31

I sommer var en gruppe stipendiater samlet i UiO:Energis lokaler i Forskningsparken for å studere juridiske, tekniske og politiske utfordringer knyttet til energiomstillingen og fremtidens nett.

Publisert 16. juni 2017 09:33

Beslutningstakere som hevder at oljeboring i Barentshavet er i tråd med beste tilgjengelige kunnskap holder folk for narr, mener forsker.

Publisert 1. juni 2017 10:48

Onsdag 10. mai markerte startskuddet for det nye "Research Center for Sustainable Solar Cell Technology – SUSOLTECH" (FME). Senteret skal utvikle verdens mest miljøvennlige og effektive solceller, i tett samarbeid med norsk solindustri.

Foredrag
Publisert 1. juni 2017 10:28

I forbindelse med innføringen av energiunionen i EU, vil det gjøres omfattende endringer i reguleringen av energimarkedene. Dette var tema da Energi Norge og Universitet i Oslo arrangerte sitt årlige juridiske seminar i Oslo onsdag.

Publisert 16. mai 2017 14:34

Den tunge luftforurensningen har vekket kinesernes miljøengasjement. Et mylder av apper gir folk mulighet både til å sjekke luftkvaliteten der de er, og til politisk aktivisme.

Publisert 9. mai 2017 15:47

UiO:Energi har tildelt støtte for kortere utenlandsopphold i 2017 til masterstudenter, PhD-kandidater og forskere ved UiO innen energi.

Publisert 8. mai 2017 14:51

Den røde tråden i år var universitetenes rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn, med et særlig fokus på hvordan universitetene skal koble forskning og samfunnsrelevans. Vi fikk to spennende dager med internasjonale toppforskere, representanter fra industri og forvaltning, tverrfaglige perspektiver og prisutdeling.

Publisert 18. apr. 2017 09:50

Flere av UiOs studietilbud innen energi får omtale i Europowers utdanningsmagasin Energiutdanning 2017

UiO:Energis logo
Publisert 31. jan. 2017 15:04

UiO:Energi lyser ut støtte til internasjonalisering. Det kan søkes om kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi eller om å få internasjonale forskere/studenter til UiO.