Årets bærekraftige energistudenter

Fredag 9. desember presenterte årets kull på masteremnet Bærekraftige Energisystemer prosjektoppgavene som de har arbeidet med gjennom høstsemesteret. 

I løpet av semesteret besøkte studentene Rånåsfoss Kraftanlegg

Denne høsten hadde emnet 17 studenter som kom fra studieprogrammer på både Det samfunnsvitenskapelige og Det naturvitenskapelige fakultet. Studentene ble tidlig i semesteret delt inn i fire tverrfaglige grupper som arbeidet sammen over en forhåndsgitt tematikk.

Temaet for prosjektoppgavene er omstilling til en mer bærekraftig  transportsektor. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og de har økt med 24% siden 1990. Å redusere disse utslippene er derfor et viktig klimatiltak som også har store implikasjoner på politikk og økonomi i vårt langstrakte land.

Studentene stod fritt til å definere et transportbehov som kan bidra til å innfri Norges klimaforpliktelser. Samtlige av studentgruppene tok utgangspunkt i spesifikke transportstrekninger i Norge hvor de beregnet dagens utslipp (CO2) og energiforbruk (kWh). Med utgangspunkt i de valgte transportbehovene, utredet studentene muligheten for mer bærekraftige teknologiløsninger og hvilke økonomiske og politiske virkemidler som kan legge til rette for disse. 

Studentene har jobbet godt sammen i de tverrfaglige gruppene og har alle levert reflekterte oppgaver som spenner over flere fagfelt.

Om Energi 4010:Bærekraftige Energisystemer

Emnet bruker data og teorier fra flere disipliner for å gi studenten en bred forståelse av energiomstillingen. En fullstendig forståelse av energi og bærekraftige energisystemer vil kreve en at fysikere, samfunnsvitere og ingeniører arbeider sammen i team. Dermed er prosjektoppgaven i kurset helt sentralt ved at studentene trenes i å samarbeide i grupper på tvers av fag for å evne å se sitt fagfelt i lys av andre disipliner. 

Publisert 13. des. 2017 12:20 - Sist endret 13. des. 2017 12:20