Nytt undervisningsteam på UiO:Energi

Denne høsten er det et nytt undervisningsteam som skal sørge for at årets energi- og klimainteresserte studenter får en innføring i energiomstillingen.  

Klaus Magnus Johansen
Klaus Magnus Håland Johansen

Klaus Magnus Håland Johansen ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) har tatt over stafettpinnen etter Anders Elverhøi, og skal denne høsten holde flere av forelesningene på emnet som gir studenter en tverrfaglig tilnærming til energiomstillingen.

- Å undervise et kurs som Energi4010 er først og fremst en stor pedagogisk utfordring. Det fremste målet med kurset er å få studenter på tvers av fagfelt til å snakke sammen og gjøre dem i stand til å stille hverandre kritiske spørsmål til vedtatte sannheter. Det å få muligheten til også å selv lære mer om et så viktig felt som bærekraftig energi samtidig som jeg får jobbe i et dedikert team av forelesere og gruppelærere, var en mulighet det ikke gikk an å si nei til.

Med seg i lærerteamet har Klaus Magnus fått meg seg Torbjørg Jevnaker fra Institutt for Statsvitenskap og Torunn Kjeldstad fra SMN. Førstnevnte skal sørge for at de samfunnsvitenskapelige aspektene av energitransformasjonen kommer tydelig frem. 

- Omlegging av energisystemet handler ikke bare om teknologi, men i høyeste grad om samfunnet rundt. Politiske rammevilkår påvirker hvilke teknologier som får blomstre, også gjennom å tilrettelegge økonomisk. Omlegging utfordrer eksisterende måter å produsere og forbruke energi på, og dermed også etablerte politiske allianser som støtter opp om dagens praksis. 

Prosjektoppgaver

En stor del av emnet er viet til en gruppeoppgave hvor studentene får utfordret seg og sine pedagogiske evner og får en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig med dagsaktuelle problemstillinger.

Torunn Kjeldstad har i år ansvaret for prosjektoppgavene som studentene skal arbeide med gjennom semesteret. Denne høsten skal studentene arbeide med omstillingen i transportsektoren med særlig fokus på å vurdere fornybarteknologier opp mot hverandre.

- Det er gøy å se hvordan studentene verdsetter hverandres unike fagkompetanse mer og mer utover i semesteret, og hvordan de bruker dette til å utvide sitt eget perspektiv på problemstillingen, sier Torunn.  

Bidrag fra næringsliv og instituttsektoren

I tillegg til bidrag fra sentrale fagmiljøer på UiO, bidrar også spesialrådgiver Jan Bråten fra Statnett med en forelesning om fremtidens nett. Vi er også glade for at tre av lederne for Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal undervise på emnet denne høsten. Erik Marstein skal undervise om sol, Øystein Ulleberg om fremtidige nettløsninger og Rolf Golombek om elektrisitetsøkonomi. I løpet av kurset skal studentene også besøke Rånåsfoss kraftstasjon hvor de får en omvisning av Akershus Energi. 

Les mer om Energi4010:Bærekraftige Energisystemer

Publisert 11. sep. 2017 08:34 - Sist endret 17. mars 2021 11:11