Nytt solenergi-FME

Onsdag 10. mai markerte startskuddet for det nye "Research Center for Sustainable Solar Cell Technology – SUSOLTECH" (FME). Senteret skal utvikle verdens mest miljøvennlige og effektive solceller, i tett samarbeid med norsk solindustri.

Bærekraftig norsk solindustri

Om det ikke var sol ute, (Son og det sentrale Østlandet våknet til slaps og snø denne maidagen) var det i alle fall «sol i hjertet» og «sol i sinnet» til de over 100 deltagerne på Norwegian Solar Cell Conference 2017, hvor åpningen av det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) innen bærekraftig solenergi ble markert. Budskapet i presentasjonene fra både forskningen og industrien ga tro på en lys fremtid både for solenergi generelt og den norske industriens muligheter i et sterkt voksende, globalt marked.

Norsk solindustri har greid å komme seg gjennom tøffe tider i perioden rundt 2011-14, og er nå godt rustet til å ta del i veksten som skjer innen solenergi-markedet. Norge har som eneste land i Norden maktet å utvikle en industriell klynge innen solenergi. Sol-klyngen består av over 100 bedrifter med over 1000 ansatte og eksporterer teknologi for over 3 mrd.kr. i året. Og eksporten er stigende. I mange markeder er solenergi nå den rimeligste tilgjengelige energiformen.

Hvorfor har Norge gode forutsetninger til å drive med solceller og silisium?

– Norge har lange tradisjoner for å jobbe med metallurgisk produksjon av energikrevende materialer, både i industrien og forskningsmiljøene. Dette er grunnlaget for at Norge i dag er et av de ledende landene i verden innen både produksjon av og forskning på silisium, det absolutt viktigste solcellematerialet i industrien, understreker Erik Marstein, senterdirektør SUSOLTECH.

Tett samarbeid mellom industrien og forskningen har gjort det mulig å effektivisere prosesser og metoder slik at de er konkurransedyktige internasjonalt. Dette viktige arbeidet skal nå videreføres i SUSOLTECH, det nye sol-FME-senteret.

– Gratulerer med nytt forskningssenter! Og åtte nye år med svært viktig forskning for energi- og klimaområdet. Forskningen og teknologien som utvikles her er ikke bare viktig for Norge, men også for verden, sa miljø- og klimaminister Vidar Helgesen i sin tale under åpningen av forskningssenteret SUSOLTECH. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE

Se også: video av snorklippingen

Hva er ambisjonene til SUSOLTECH?

– Vi har lykkes med å lage et samlet F&U-miljø i «Solar United». Dette grunnlaget skal vi nå bygge videre på i det nye solsenteret. Men vi skal sette oss enda større ambisjoner. Nå som solceller virkelig tas i bruk i enorm skala skal vi bidra til vekst i den norske næringen. I tillegg skal vi sørge for at verden blir soldrevet på en enda litt mer bærekraftig måtesier Marstein.

Gjensidig nytte av samarbeid

Under solkonferansen var industripartnerne tydelige på nytten av det langsiktige samarbeidet som FME-forskningssenteret gir rom for.

– Denne typen samarbeid bygger på tillit til at vi utvikler noe til gjensidig nytte. Vi har troen på at det vi utvikler av kunnskap øker verdien innenfor hele verdikjeden, sa Are Brekkan, Chief Commercial Officer i Norsun i sin presentasjon under konferansen.

Men spesialrådgiver Tone Ibenholt fra Norges forskningsråd var tydelig i sitt råd til industripartnerne, at de ville få et best utbytte av sin deltagelse i FME-senteret ved å være aktive.

– Jeg sammenligner det gjerne med å være medlem av et treningssenter. Hvis man ikke gjør noe aktivt selv, får man heller ikke så mye resultater, smilte hun.

Avslutning av «Solar United», den første sol-FME

Under konferansen Norwegian Solar Cell Conference, ble avslutningen av den første sol-FMEen markert, samtidig med åpningen av det nye. Senterdirektør Erik S. Marstein oppsummerte det de har fått til i det første FME-solsenteret, «Solar United», som har pågått fra 2009-2017.

– Først og fremst; vi har overlevd en meget turbulent tid! I 2011-2012 var vi midt oppe i krisen i solindustrien og vi mistet mange av våre sentrale samarbeidspartnere. Det var ingen selvfølge at vi ville komme oss helskinnet igjennom denne tiden, innrømmet Marstein.

Men det har de allikevel lykkes med. Mye takket være utrettelig innsats fra Marstein, som klarte å få inn nye partnere i senteret og holde aktiviteten oppe. Når «Solar United» oppsummerer resultatene sine, kan de vise til at de har levert over de måltallene de satte seg i starten på alle fronter, tross turbulente år!

  • Totalt 42 stipendiater (PhD og post doc) og 64 masterstudenter har vært tilknyttet senteret i løpet av senterperioden.
  • Det har blitt publisert mer enn 160 artikler i vitenskapelige og faglige tidsskrifter, og det har blitt holdt over 540 foredrag på internasjonale møter og konferanser.
  • 45 nye eller forbedrede metoder/modeller/prototyper fra industripartnerne er rapportert ferdigstilt.

I tillegg har de bygget opp et sterkt, norsk kompetansemiljø innen solenergi, både på forsknings- og industrisiden, og samordnet forskningsmiljøene i Norge knyttet til solenergi. Det første forskningssenteret «Solar United» er en udiskutabel suksess, og det fremste beviset på dette er oppstarten av det nye forskningssenteret, SUSOLTECH, hvor de bygger videre på grunnlaget som er lagt i «Solar United».

Fakta om FME-sentrene

  • Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.
  • Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning.
  • FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.
  • Ordningen forutsetter samfinansiering mellom forskningsmiljøer, brukerpartnere og Forskningsrådet.
  • De første åtte FME-ene ble utpekt 4. februar 2009.
  • 26. mai 2016 ble åtte nye teknologisk rettede FME-er utpekt. Disse tar over for de som startet opp i 2009.
  • IFE er vertskap for to av de nye sentrene, MoZEES og SUSOLTECH. I tillegg deltar IFE i FME senteret for bioenergi, Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy, ledet av NMBU.

Mer om FME-sentrene på Norges forskningsråds sider.

2017-05-16 Tekst og foto: Mona Lunde Ramstad

Emneord: FME, solenergi, bærekraft, fornybar Av Mona Lunde Ramstad
Publisert 1. juni 2017 10:48 - Sist endret 1. juni 2017 10:48