Omtale i Energiutdanning 2017

Flere av UiOs studietilbud innen energi får omtale i Europowers utdanningsmagasin Energiutdanning 2017

I årets utgave av Energiutdanning 2017 løftes studieprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi frem, og den tydelige koblingen til forskningsprosjektet Integrare fremheves. Magasinet presenterer også det nyopprettede emnet i energiinformatikk ved UiO, som legger grunnlaget for forståelsen av hvor og hvordan teknikker fra informatikken kan anvendes innen bærekraftige energisystemer. 

Faksimile: Energiinformatikk 2017, s. 26, fra http://www.energi-nett.no/energi/utdanning/

 

Emneord: Studier, energi, media
Publisert 18. apr. 2017 09:50 - Sist endret 7. nov. 2022 11:15