Samskapningskonferansen

6. desember gikk årets CIENS-konferanse av stabelen. Samskaping for det grønne skiftet ble arrangert i samarbeid med Oslo kommune. Over 200 deltagere fra forskning, industri og forvaltning kom til Forskningsparken for å diskutere hvordan vi kan bidra til utviklingen av et samfunn som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. 

Som en del av konferansen organiserte FME senteret MoZEES organiserte en workshop om grønn transformasjon i transportsektoren. Hovedformålet med denne workshopen var å presentere ulike muligheter og barrierer for utvikling av nullutslippstransportløsninger, med fokus på batteri- og hydrogenteknologi.

Les mer om workshopen på nettsiden til MoZEES.

 

Publisert 13. des. 2017 12:21 - Sist endret 13. des. 2017 12:21