UiO:Energiforum 2017

Den røde tråden i år var universitetenes rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn, med et særlig fokus på hvordan universitetene skal koble forskning og samfunnsrelevans. Vi fikk to spennende dager med internasjonale toppforskere, representanter fra industri og forvaltning, tverrfaglige perspektiver og prisutdeling.

Illustration: iStock

Den første dagen av UiO:Energiforum ble avholdt i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi, og professor Venkatesh "Venky" Narayanamurti fra Harvard innledet seminaret med sitt syn på hvordan transdisiplinær forskning kan bidra til å bryte barrierer og skape innovasjon.

Foredraget bygget på boka Cycles of Invention and Discovery, og kritiserte skillet mellom grunnforskning og anvendt vitenskap - en tråd som ble plukket opp flere ganger utover dagen av foredragsholdere fra både akademia, privat og offentlig sektor.

Statssekretær Bjørn Haugstad og direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd vektla ansvaret som ligger på universitetene i å bidra til å skape løsninger for utfordrende samfunnsproblemer gjennom både forskning, utdanning, formidling og ikke minst innovasjon. Jens Ulltveit-Moe viste hvordan han som investor kan bidra til at ny kunnskap både skapes og tas i bruk i industrien.

Universitetene tok imot utfordringen, og snakket om betydningen universitetene har for å utvikle ny kunnskap for grensesprengende løsninger. Professor Miranda Schreurs, som selv har vært medlem av flere vitenskapelige rådgivingskomiteer, utfordret Norge til å etablere et eget uavhengig vitenråd, inspirert av Tyskland og New Zealand.

Under arrangementet ble Alf Bjørseths inspirasjonspris delt ut for første gang, og Knut Bjarne Gandrud vant prisen for sin avhandling om avanserte materialer for litium-ion-batterier.

Her er presentasjonene fra Science Advice-seminaret 24. april:

UiO:Energiforelesninger og rundbordsdiskusjon

Under Energiforums andre dag ble samfunnsvitenskapens rolle i det grønne skiftet satt i sentrum. 

De årlige UiO:Energiforelesningene trakk både studenter, forskere og privat sektor, og tok i år for seg grunnforskningens bidrag til fremtidens energisystem; hvordan en omlegging skal la seg gjøre politisk; og hvilke psykologiske faktorer som kan påvirke forbrukernes ønske om å leve bærekraftig. 

Her er presentasjonene fra årets UiO:Energy lectures:

Dagen ble avsluttet med en rundbordsdiskusjon med et mål om å tilrettelegge for fremtidig samarbeid mellom fagfeltene. Vi fikk perspektiver fra humaniora (med lansering av nyordet "miljøhumaniora") og samfunnsvitenskap.

For mange av de fremtidige forskningsprosjektene som ble presentert, lå tverrfaglighet i sentrum, og det brede nettverket av forskere tilknyttet UiO:Energi fikk knyttet kontakter på tvers av fakulteter og institutter. 

Publisert 8. mai 2017 14:51 - Sist endret 3. des. 2019 12:25