Årets kull med energistudenter er i gang!

22 av UiOs energistudenter er nå i gang med masteremnet som skal gi dem kunnskap og verktøy for å bidra i energiomstillingen.

Årets kull med ENERGI4010-studenter.

For femte år på rad arrangerer UiO:Energi det tverrfaglige energiemnet "Bærekraftige energisystemer" om de globale energi- og klimautfordringene. Emnet er viktig møteplass for studenter som arbeider med energi og miljø fra ulike disipliner. De 22 studentene som er tatt opp på emnet har en mangfoldig fagbakgrunn fra: statsvitenskap, kjemi, fysikk, samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi.

Forelesninger fra mange disipliner

Klaus Magnus Håland Johansen fra Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi er ansvarlig for emnet har denne høsten. med seg på laget har han Torbjørg Jevnaker fra Institutt for Statsvitenskap og Sigbjørn Grini fra Senter for Materialer og Nanoteknologi. I tillegg kommer en rekke gjesteforelesere fra ulike disipliner til å belyse tematikken fra flere perspektiver.

I tillegg til de faste foreleserne kommer blant annet Frank Eliassen fra Institutt for informatikk til å holde en forelesning om energiinformatikk og hvordan teknikker fra informatikken kan anvendes på området bærekraftige energisystemer. Videre kommer Karina Standal fra CICERO inn for å holde en forelesning om hvordan sosiale og kulturelle faktorer påvirker energisystemer og energiforbruk.

Prosjekt oppgaver om Anleggsbransjen

Denne høsten skal studentene arbeide på tvers av disiplinene med klima- og energi-omstillingen som planlegges av Oslo kommune. Sigbjørn Grini som er veileder for prosjektoppgavene, ønsker at studentene fokusere på utslippene fra vare- og anleggstransporten. 

- Studentene skal ta utgangspunkt i dagens situasjon og finne nye løsninger som kan bidra til å redusere utslippene fra en sektor som står for store deler av klimagassutslippene til Oslo kommune. Arbeidet med prosjektoppgavene krever at studentene analyserer dagens situasjon og potensielle løsninger fra ulike perspektiver.

Studentene skal levere og presentere prosjektoppgavene i desember.

Publisert 29. aug. 2018 09:28 - Sist endret 30. aug. 2018 08:13