Årets energistudenter

Like før juleferien presenterte årets tverrfaglige energistudenter prosjektoppgavene som de har arbeidet med gjennom dette semesteret. Denne høsten har studentene arbeidet med energiomstilling i Oslo kommune med særlig fokus på vare- og anleggsbransjen.

Tidligere i høst fikk studentene en omvisning på Rånåsfoss kraftanlegg. 

20 studenter har fulgt Energi4010: Bærekraftige energisystemer høsten 2018. Selv om prosjektoppgavene var begrenset til en sektor og en region, arbeidet studentgruppene med ulike problemstillinger og løsninger. En gruppe utredet tekniske og økonomiske barrierer for elektrifisering av anleggsmaskiner, mens en annen så på tiltak for CO2-kutt innen håndtverksbransjen.

Nicolai Hauffen, student på Energi4010, presenterer prosjektarbeidet.
Nicolai Hauffen, student på Energi4010, presenterer gruppens oppgave.

Videre utredet en studentgruppe mer kontroversielle metoder for strømproduksjon da de så på mulighetene for å forsyne anleggsbransjen i Oslo med strøm fra modulære kjernereaktorer. De påpekt at den største barrieren for et slikt tiltak ikke er teknologisk, men motstand i folkeopinionen.

Sigbjørn Grini, stipendiat på Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), har denne høsten vært veileder for studentenes prosjektoppgaver. 

- Studentene har vært utrolig engasjerte og interesserte under hele prosessen. Dette har gjort det enkelt å veilede på en god måte. De har utviklet tverrfaglig kunnskap innenfor energisystemer, og jobbet sammen for å løse store utfordringer samfunnet står ovenfor. 

Fra venstre: Stein Bjørnar Jensen, og Sigbjørn Grini følger med på studentenes presentasjoner. 

I likhet med tidligere semestre har emneansvarlig Klaus Magnus Håland Johansen hentet forelesere fra et bredt spekter av disipliner. Karina Standal fra CICERO har bidratt med en forelesning om energiforbruk, Frank Eliassen og Yan Zhang har forelest om energiinformatikk, Olav Wicken fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) har snakket om energitransformasjoner og Katinka Holstmark fra Økonomisk institutt har forelest om samfunnsøkonomiske virkemidler. I tillegg har emnet støttet seg på eksterne forelesere, som har bidratt på masteremnet i flere år, som Jan Bråten fra Statnett, Stein Bjørnar Jensen på UiO:Energi (tidligere DNV GL), Erik Marstein fra IFE og Torbjørg Jevnaker fra Institutt for statsvitenskap og Fridtjof Nansens Institutt.

Om Energi 4010: Bærekraftige energisystemer

Emnet bruker data og teorier fra flere disipliner for å gi studentene en bred forståelse av energiomstillingen. En fullstendig forståelse av energi og bærekraftige energisystemer vil kreve at fysikere, samfunnsvitere og ingeniører arbeider sammen i team. Dermed er prosjektoppgavene i kurset helt sentrale ved at studentene trenes i å samarbeide i grupper på tvers av fag for å se sitt eget fagfelt i lys av andre disipliner. 

Publisert 19. des. 2018 09:43 - Sist endret 20. des. 2018 20:42