Boklansering

Sammen med Senter for teknologi, innovasjon og kultur organiserte UiO:Energi boklansering på realfagsbiblioteket av "Petroleum Industry Transformations: Lessons from Norway and Beyond".

Fra venste: Kjartan Pedersen fra Aker Solutions, Taran Thune, Olav Wicken og Helge Ryggvik fra TIK.

Til stede på boklanseringen var flere av medforfatterne av boken som har sitt utspring fra SIVAC-prosjektet: Formålet med prosjektet  har vært å lage et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utviklingen av den norske oljeindustrien de siste 20 årene, med vekt på leverandørindustriens utvikling og dens betydning for verdiskaping. 

Taran presenterte boken som føyer seg inn i en faglig tradisjon av historiske, økonomiske og samfunnsvitenskapelige studier av oljesektoren i Norge, men denne boken har et tydeligere fokus på innovasjonsperspektivet. Boken forklarer hvorfor den norske petroleumsindustrien har lyktes så godt med innovasjon og omstilling, samtidig som den også peker på hvilke fremtidige utfordringer bransjen står ovenfor. 

Til stede på boklanseringen var også Kjartan Pedersen fra Aker Solutions som presenterte industriens perspektiv og hvilke dilemmaer de står ovenfor når de skal investere i nye prosjekter.  Arrangementet ble avsluttet med en diskusjon mellom flere av bokens medforfattere og publikum som besto av representanter fra akademia, offentlig forvaltning og industri. 

Boken kan bestilles på Routledge sine nettsider.

 

Publisert 19. okt. 2018 14:32 - Sist endret 19. okt. 2018 15:13