UiO:Energi søker studenter til masteremne i energi og bærekraft

Ønsker du å forstå energi og bærekraft på tvers av disiplinene? Meld deg på det tverrfaglige masteremnet Energi4010: Bærekraftige Energisystemer og få en innføring i sammenhengen mellom energi, miljø og klima. 

Denne høsten går masteremnet Energi4010: Bærekraftige Energisystemer for femte år på rad. Emnet er åpent for studenter på tvers av disiplinene og har vært en viktig møteplass for studenter som arbeider med energi og miljø . Undervisningen er basert på forelesninger fra flere disipliner, og  eksperter fra industri og forvaltning bidrar på forelesninger og  institusjonsbesøk. Emnet gir studentene en bred tilnærming til energispørsmål og mulighet til å sammen på tverrfaglige prosjektoppgaver. 

Bidrag fra næringsliv og instituttsektoren

I tillegg til bidrag fra sentrale fagmiljøer på UiO, bidrar også spesialrådgiver Jan Bråten fra Statnett med en forelesning om fremtidens nett. Vi er også glade for at Erik Martstein, leder for et av Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi, skal undervise  om solenergi. I tillegg kommer Katinka Holtsmark fra Menon Economics til å undervise om samfunnsøkonomiske virkemidler, og Karina Standal fra CICERO skal forelese om forbruk og adferd. 

Prosjektoppgaver

En stor del av emnet er viet til prosjektopgpaver hvor studentene får utfordret seg og sine pedagogiske evner og får en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig med dagsaktuelle problemstillinger. Sigbjørn Grini fra Senter for Materialer og Nanoteknologi har i år ansvaret for prosjektoppgavene som studentene skal arbeide med gjennom semesteret.  I år vil prosjektoppgavene ta utgangspunkt i klima og energistrategien til Oslo Kommune 

Les mer om emnet og påmelding her: Energi4010:Bærekraftige Energisystemer

Publisert 9. aug. 2018 15:35 - Sist endret 9. aug. 2018 16:03