UiO:Energi, BI og IFE inngår samarbeid med industriklynger i Osloregionen

UiO:Energi , Handelshøyskolen BI og Institutt for Energiteknikk (IFE) inngår et samarbeid med de tre industriklyngene Subsea Valley NCE Energy Technology, NCE Smart Energy Markets og Solenergiklyngen. Ambisjonen med avtalen er å etablere tettere nettverk mellom industriklyngene og de akademiske institusjonene med mål om kunnskapsdeling og flere prosjektsamarbeid. 

Fra venstre foran:  Nils Morten Huseby, adm.dir IFE, Preben Strøm, adm.dir Subsea Valley, Sven Røst, styreleder Solenergiklyngen, fra venstre bak: Jon Lereim, spesialrådgiver, Handelshøgskolen BI, Morten Dæhlen, styreleder UiO:Energi og dekan, UiO. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE.

Avtalen ble undertegnet på et arrangement hos Subsea Valley på Fornebu 10. oktober. Gjennom samarbeid om arrangementer, seminarer, konferanser og prosjekter skal alliansen fremme Osloregionens posisjon innen energi, både nasjonalt og internasjonalt.

- Det er mange aspekter ved dette klyngesamarbeidet som kan fremheves, først og fremst vil jeg peke på muligheten for sammen å etablere nye forskningsprosjekt innen energiområdet. Videre ønsker vi å lage gode møteplasser mellom industrien og våre forskere og studenter, sier Morten Dæhlen styreleder UiO:Energi og dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 12. okt. 2018 09:41 - Sist endret 15. okt. 2018 11:34