Sommerstipend fra UiO:Energi

I løpet av sommeren har fem studenter arbeidet på forskningsprosjekter med sommerstipend fra UiO:Energi. Sommerstipendene er et tiltak som skal gi studenter på UiO muligheten til å arbeide på forskningsprosjekter knyttet til energi og bærekraft. Larry Parker, masterstudent på IFI, har fordypet seg i Blockchain teknologien, og hvordan denne kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Larry Parker, masterstudent ved institutt for informatikk

Blockchain er en teknologi som muliggjør sikker lagring av transaksjoner i en distribuert database ved hjelp av kryptografi. En samling av flere transaksjoner blir lagt sammen i en blokk (betegnelse på en samling av data), og flere blokker blir lenket sammen for å danne en kjede, derav navnet "Blockchain". Hver blokk inneholder den elektroniske signaturen til den forrige blokken i kjeden.  Larry Parker har siden sommeren forsket på hvordan denne teknologien kan anvendes på energimarkedene.

- Jeg hadde lyst å lære om Blockchain i andre sammenhenger enn kun digital valuta, og ønsket å forske på hvordan teknologien anvendes i energimarked for småskala energiprodusenter og forbrukere. Strømleverandørenes infrastruktur er vanligvis basert på et sentralisert strømdistribusjonsnett. Strøm produseres og distribueres fra et sentralt kraftverk, ut i fordelingsnettet hjem til kunden som trenger elektrisitet. Formålet med et slikt energimarked er at forbrukerne kan kjøpe og selge strøm til andre i strømnettet. 

Sommerstipendet har gitt Larry mersmak på en karriere innen forskning, og han anbefaler ordningen til studenter som er nysgjerrig på en karriere innen akademia.

- Til å begynne trodde jeg forskning bare var teoretisk og ikke gav relevant erfaring utenfor akademia. Gjennom sommerstipendet har jeg erfart at forskere innen informatikk  arbeider på prosjekter som  hjelper andre mennesker "in the real world". I tillegg har forskningsprosjektet fungert som en mentorordning, hvor jeg har kunne stille spørsmål relatert til akademia og doktorgradsutdanning.  

Om prosjektet:

Et «smart» strømnett er et nett som tar i bruk moderne informasjons-og kommunikasjonsteknologier for å forbedre effektiviteten, stabiliteten, og sikkerheten i strømnettet.  Med utviklingen av distribuerte mikro-nett (lokale nett innen et naboskap, bedrift), fornybare energikilder, og utbredt bruke av elektriske biler vil strømnettet kunne få problemer med styring og drift energileveransene.  Det første problemet er relatert til å balansere den økende tilførselen av fornybare energikilder.  Den andre utfordringen er relatert til sikker energihandel mellom distribuerte energiprodusenter og forbrukere. Blockchain er en spennende og lovende teknologi som kan takle disse utfordringene og på sikt endre hele energisektoren.

Om sommerstipend fra UiO:Energi

UiO:Energi har som sitt mandat å fremme tiltak innenfor hele spekteret av UiOs primærvirksomhet, fra grunnforskning og utdanning til innovasjon og formidling. Forskningsstipendet er et tiltak innenfor dette spekteret. Gjennom denne våren og sommeren har fem studenter fått mulighet til å arbeide på forskningsprosjketer innen energi og bærekraft. Studentene kan velge om de vil jobbe deltid eller fulltid, og om de vil gjennomføre prosjektet på forsommeren, i sommerferien eller på høsten. Dette er første gang UiO:Energi deler ut sommerstipend, og årets runde med fem studenter er en pilot. UiO:Energi planlegger å skalere opp ordningen til neste sommer. 

Av Øystein Moen
Publisert 29. aug. 2018 14:44 - Sist endret 5. mars 2019 14:22