Tildeling av såkornmidler våren 2018

UiO:Energi har tildelt såkornmidler til ni nye tiltak for å styrke og støtte bærekraftig energirelatert forskning og utdanning. 

UiO:Energi har prioritert å støtte aktiviteter i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. Økt samarbeid internt på UiO, med internasjonale forskningspartnere og relevante brukere har blitt vektlagt. Vi har også tildelt midler for å styrke oppbyggingen av relevante faggrupper ved UiO, spesielt rundt utvikling av innsatsområdene som er vedtatt for satsingen.

UiO:Energi mottok 14 søknader fra ulike miljøer til søknadsfristen som var i november 2017, og det ble i alt søkt om tiltak for 4 mill NOK. Med en maksimal ramme for tildeling på 2 mill NOK, måtte det gjøres en tøff prioritering mellom gode søknader. Vi gratulerer miljøene som fikk tilslag, og ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektene!

Følgende prosjekter fikk tilslag

Unni Olsbye, Senter for materialvitenskap og naonteknologi Unravelling the secrets of selective CU-based C-H oxidation reactions. An insight drive approach leading from enzymes to rationally design catalysis
Mette  Halskov Hansen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk China Airborne: Støtte til tilsetting av Førsteamanuensis II knyttet til prosjektutvikling og utdanning
Frank Eliassen, Institutt for informatikk Intelligent Energy Management, utvikling av fagmiljø og workshops 
Geir B Asheim, Økonomisk insitutt 2018 European Summer School of Environmental and Reserouce Economics
Tanja Winther, Senter for utvikling og miljø Utvikling av prosjekter innen bærekraftig energibruk (H2020 og ENERGIX)
Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Senter for urbanisme og ulikhet, utvikling av samarbeid med Oslo kommune
Fred Espen Benth Mathematics of Energy Systems, utvikling av fagmiljø og seminarer
Lasse Vines, Senter for materialvitenskap og naonteknologi Gallium Oxide for Power Electronics of the Future
Allan Dahl Andersen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur Innovasjon, energi og bærekraftig omstilling. Strategi- og søknadsutvikling

UiO:Energi mottok 14 søknader fra ulike miljøer til søknadsfristen som var i november 2017, og det ble i alt søkt om tiltak for 4 mill NOK. Med en maksimal ramme for tildeling på 2 mill NOK, måtte det gjøres en tøff prioritering mellom gode søknader. Vi gratulerer miljøene som fikk tilslag, og ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektene!

Publisert 14. mars 2018 09:39 - Sist endret 15. mars 2018 13:57