UiO:Energi gir penger til studentaktiviteter

UiO:Energi ønsker å stimulere til studentaktiviteter som fremmer interesse og engasjement for energi- og energirelaterte spørsmål. Vi oppfordrer studentforeninger ved UiO til å søke! 

Bildet kan inneholde: ungdom, begivenhet, samfunnet, design, samtale.

Foto: Menageriet

Eksempler på aktiviteter:

  1. Arrangere seminarer, studentidsskrift, debatter, møter osv. (bevertning og dekking av reisekostnader o.l.)
  2. Deltagelse for medlemmene på relevante konferanser
  3. Karrierefremmende aktiviteter
  4. Tiltak som fremmer samarbeid mellom eksisterende studentforeninger
  5. Annet, vær kreative!

Søknad

Send en søknad (opptil 1 side) til oystein.moen@energi.uio.no med en kort beskrivelse av aktiviteten og et budsjett (inntil 10 000 NOK) for hva midlene skal brukes til.

Søknadsfrist: Løpende frist

Etter aktiviteten er gjennomført, skal UiO:Energi motta en rapport fra studenetforeningen.

Studentforeningen må ha en tilknytning til Universitetet i Oslo.

For spørsmål, kontakt oystein.moen@energi.uio.no

Publisert 11. sep. 2019 09:53 - Sist endret 11. sep. 2019 09:53