Tildeling av såkornmidler våren 2019

UiO:Energi har tildelt såkornmidler til syv nye tiltak for å styrke og støtte bærekraftig energirelatert forskning. 

UiO:Energi har prioritert å støtte aktiviteter i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. Økt samarbeid internt på UiO, med internasjonale forskningspartnere og relevante brukere har blitt vektlagt. Vi har også tildelt midler for å styrke oppbyggingen av relevante faggrupper ved UiO, spesielt rundt utvikling av innsatsområdene som er vedtatt for satsingen.

UiO:Energi mottok 14 søknader fra ulike miljøer til søknadsfristen som var i november 2018, og det ble i alt søkt om tiltak for 4 mill NOK. Med en maksimal ramme for tildeling på 1,5 mill NOK, måtte det gjøres en tøff prioritering mellom gode søknader. Vi gratulerer miljøene som fikk tilslag, og ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektene!

Følgende prosjekter fikk tilslag

Clas Persson, Senter for materialvitenskap og naonteknologi Plasmonic effects in solar cell materials. Visiting Researcher Grant
Hanna Havnevik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate (HimalConnect)
Simon Filhol, Institutt for geofag SnowKraft
Kacper Szulecki og Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap The Politics of Energy Transitions: Internal and External Dimensions
Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap Environmental Politics Governance Konferanse 2020
Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Cities and Society. A research seminar series
Endre Stavang. Institutt for privatrett/ naturressursrett The Role and Impact of Energy Law and Policy for the Eradication of Poverty and Reduction of Inequalities
Publisert 24. jan. 2019 08:58 - Sist endret 24. jan. 2019 09:54