Universitetet i Oslo blir med i Smartgridsenteret 

UiO blir medlem i Smartgridsenteret som er en medlemsforening for FoU-institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som ønsker å arbeide for foreningens mål.

UiO:Energi har definert «Energisystemer» som et av sine fire innsatsområde, og prosjektporteføljen knyttet til dette innsatsområde er økende. UiO har prosjekter gjennom ENERGIX og flere EU-prosjekter. Eksempler på forskning under dette innsatsområdet er integrasjon av solenergi, kombinert med batterier og elbiler. Det jobbes også med å skape fleksibilitet i energisystemet på et lokalt og blokk/nabolag-nivå. 

UiO blir nå medlem av Smartgridsenteret som vil være en plattform til å treffe andre relevante aktører i Norge. UiO:Energi ønsker at det skal komme konkrete prosjekter ut av dette, samtidig  innebærer medlemsskapet en mulighet til å vise frem UiOs forskning på området. 

Merk dessuten at Smartgridkonferansen avholdes i Oslo den 10.-11. sept 2019. Mer informasjon om arrangementet kommer snart på Smartgridsenteret sine nettsider.

Publisert 4. apr. 2019 09:44 - Sist endret 4. apr. 2019 10:02