Lunsj med fornybar energi på menyen

I mai arrangerte UiO:Energi sitt første digitale Lunch & Learn-seminar, hvor doktorgradsstudenter innen fagfeltet fornybar energi presenterte sine forskningsprosjekter

Bildet kan inneholde: tekst, teknologi, vis enhet, elektronisk apparat, font.

Det å være doktorgradsstipendiat kan i utgangspunktet være en litt ensom affære, og nedstengning av universitetet, med dertil hørende hjemmekontor, har neppe hjulpet.

– UiO:Energi har derfor antatt at det vil være interessant å etablere en digital møteplass der stipendiater fra ulike faglige disipliner – men med felles tematisk interesse – kan møtes. I tillegg er det å lage møteplasser noe UiOs tre strategiske satsinger har som et sentralt oppdrag, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Om strømnett og solcellepaneler i Nepal

Først ute var Mikkel Vindegg fra Sosialantropologisk institutt. Tittelen på presentasjonen hans var «Interference in hybrid infrastructures: Solar lighting systems in a Nepali town».

I forskningsprosjektet ser han blant annet nærmere på hvordan to tiår med ustabile elektrisitetstjenester i byen Lubhu har motivert mange til å investere i små solcellepaneler i tillegg til å være oppkoblet til det nasjonale strømnettet. Men ingen av solcelleeierne Vindegg snakket med var fornøyde med hvordan panelene fungerte.

Analysen hans peker mot at det store nasjonale elektrisitetsnettet har opparbeidet seg en stor grad av «teknologisk momentum», som gjør det vanskeligere å endre på retning på infrastrukturutviklingen. Dette fører samtidig til «teknologisk treghet» for de alternative energiløsningene, som blir presset ut av stornettet. Det store nettet blir med andre ord dominerende og ekskluderende. 

Nye løsninger for overvåking av solparker

Etter Vindegg fulgte Mari Øgaard fra Institutt for teknologisystemer på Kjeller med presentasjonen «How do we take care of solar power plants (and why is it so challenging)».

Øgaards forskningsprosjekt, som er i samarbeid med Institutt for energiteknikk ved UiO og Forsvarets forskningsinstitutt, tar utgangspunkt i de senere årenes raske vekst i solenergi og behovet for effektiv drift og overvåking av de store solcelleparkene.

Kostnadseffektiv og presis overvåking er en utfordring, ettersom produksjon av solenergi er geografisk spredt. Prosjektet er ment å finne løsninger som kan bidra til utvikling av gode overvåkingssystemer.

Fint med korte presentasjoner i uformell setting

Både Vindegg og Øgaard var fornøyde med lunsjmøtet.

– Jeg synes det var et veldig fint lagt opp møte. Kortere presentasjoner i en uformell setting er noe jeg kunne tenkt var interessant å se på selv. Det er jo selvfølgelig litt utfordrende å vite om man vil få til en god diskusjon eller ikke, det er jo kanskje litt høyere terskel for innspill og spørsmål i større grupper digitalt enn under vanlige presentasjoner, sier Øgaard.

Vindegg supplerer:

– Jeg syns møtet gikk fint i det store og det hele. Jeg fikk noen interessante spørsmål etter presentasjonen, så det er jeg fornøyd med. Men selv om jeg ikke hadde fått spørsmål, tenker jeg det er generelt nyttig å bli nødt til å kommunisere det man holder på med til andre, spesielt dem som ikke har mye kjennskap til tematikken, for å rydde i egne argumenter og tanker – selv om det jo kan variere hvor godt man klarer akkurat det!

Tror ikke på «the doom of Zoom»

Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, sier seg også fornøyd med første runde i seminarserien.

– Vi hadde to dyktige foredragsholdere, og jeg er fornøyd med deltakelsen – selv om vi selvsagt håper at enda flere logger seg på neste gang. Det blir den 10. juni klokken 12-13. Vi kommer snart tilbake med flere detaljer og invitasjon, sier han.

Lunch&Learn er det ene av to digitale seminarserier UiO:Energi har startet denne våren. Det andre er den digitale lunsjen til FME-senteret MoZEES sitt Research and Training Network.

– Det ser ut til at de fyller et behov, så vi satser på å fortsette med begge til høsten – og trolig også videre fremover. Ikke minst er det en god mulighet til å nå eksterne deltagere som trolig ikke hadde hatt mulighet til å delta på et fysisk seminar. Den største utfordringen formatet skaper, er at det kan være mer utfordrende å få til de virkelig gode diskusjonen på Zoom, sier Bakken og avrunder:

– Jeg ser for meg at vi i fremtiden vil ha en blanding av fysiske, rent digitale og hybride arrangementer der et antall deltagere følger online med mulighet for vekselvirkning – altså ikke bare enveis strømming.

 

 

 

Publisert 28. mai 2020 12:49 - Sist endret 17. aug. 2020 11:55