Skissefristen for konvergensmiljøer nærmer seg

Vi bistår gjerne med faglig koblinger og veiledning til skisseskrivingen. Ha lav terskel for å kontakte oss, oppfordrer Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, jobb, design, samarbeid.

For første gang utlyser UiO:Energi midler til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi. Det er allerede blitt avholdt et informasjonsmøte – med påfølgende vellykket forsker-speed-dating – og nå nærmer fristen for obligatorisk skisse seg: 30. oktober. Endelig søknadsfrist forventes å bli 31. desember.

– Her er det bare å bli med på tverrfaglige samarbeid! Vi er behjelpelig med å formidle kontakt mellom ulike fagmiljøer før fristen, for eksempel hvis man jobber med en skisse og ser at det er behov for kompetanse fra andre disipliner, sier Bakken.

Vil opplyse om eventuell overlapping

Et hovedpoeng med den obligatoriske innleveringen av skisser, er å se om flere av initiativene har overlappende tematikk. I så fall vil de bli gjort oppmerksomme på det.

– Vi skal ikke tvinge noen til samarbeid, kun gjøre oppmerksom på at flere jobber innenfor samme område, så blir det opp til forskerne selv å ta kontakt med hverandre og vurdere hva som er hensiktsmessig. Og det er også slik at ingen stoppes ved skissestadiet: Har du levert skisse, får du levere full søknad, forklarer Bakken.  

På sikt: Søknader til blant annet EU

Satsingen på konvergensmiljøer innen bærekraftig energi innebærer etablering av store tverrfaglige prosjekter og 3-6 rekrutteringsstillinger per miljø.

– Dette er den største satsingen vår så langt, etter at vi de senere årene har benyttet en rekke andre virkemidler – blant annet støtte til tematiske faggrupper.  Vi ønsker å kopiere det svært vellykkede konvergensarbeidet ved UiO:Livsvitenskap, sier Bakken og utdyper:

– Slike miljøer har vist seg veldig effektive for å få til radikal tverrfaglighet. Vi håper at nye, og gjerne litt overraskende, samarbeidskonstellasjoner på sikt kan bli plattformer for søknader til både Forskningsrådet og EU. Den første muligheten for dette kommer jo allerede i februar 2021 med det tverrfaglige Fellesløftet i regi av NFR.

Publisert 14. okt. 2020 10:52 - Sist endret 2. aug. 2021 10:35