Støtte til innkommende internships

Jobber du ved Universitetet i Oslo og ønsker å gi en internasjonal student muligheten til å gjennomføre et internship-prosjekt? UiO:Energi tilbyr økonomisk støtte til et begrenset antall  internship-prosjekter for innkommende studenter ved Universitetet i Oslo innen temaområdet bærekraftig energi.

Bildet kan inneholde: miniature.

UiO:Energi legger til rette for å bruke  internasjonal mobilitet som et kompetansehevende og forskningsfremmende initiativ. Derfor tilbyr vi finansiering til forskere/institutt ved Universitetet i Oslo som tilbyr internship prosjekter innen temaområdet bærekraftig energi for studenter fra utdanningsinstitusjoner i utlandet. 

Om internship prosjektet

Vitenskapelig ansatte ved UiO kan søke om støtte til å forsknings og - utdanningsprosjekter  for internasjonale studenter som ønsker å komme til UiO for å gjøre et internship innen temaområdet  bærekraftig energi. Arbeidet som studenten skal gjøre kan være et enkeltprosjekt eller en del av større forskningsprosjekt. 

Perioden for internshipet avtales mellom forskeren og den innkommende studenten, men bør typisk være på mellom 8-12 uker. Den innkommende studenten skal ikke ta arbeid fra faste ansatte, og skal bli gitt et meningsfullt og veiledet arbeide.

Hver forsker kan søke om støtte for inntil 25 000 kroner. Midlene skal dekke bokostnader for studenten under perioden for internshipet. Tildelingen er et utdanningstiltak, og midlene kan ikke brukes til å lønne den innkommende studenten.

Midlene overføres til enheten som mottar den innkommende studentene. Vær oppmerksom på at søknader må godkjennes av instituttleder/senterleder før de sendes inn.

Søknadsskjema

Publisert 17. mars 2020 12:20 - Sist endret 27. apr. 2021 11:12