Tildeling av såkornmidler våren 2020

UiO:Energi har tildelt såkornmidler til syv nye tiltak for å styrke og støtte bærekraftig energirelatert forskning. 

Bildet kan inneholde: glødelampe, lyspære, belysning, lys, kompakt lysrør.

UiO:Energi har prioritert å støtte aktiviteter i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. Økt samarbeid internt på UiO, med internasjonale forskningspartnere og relevante brukere har blitt vektlagt. Vi har også tildelt midler for å styrke oppbyggingen av relevante faggrupper ved UiO, spesielt rundt utvikling av innsatsområdene som er vedtatt for satsingen.

UiO:Energi mottok 11 søknader fra ulike miljøer, og det ble i alt søkt om tiltak for 3 249 600 NOK. Med en maksimal ramme for tildeling på 1.64 MNOK, måtte det gjøres en tøff prioritering mellom gode søknader. Vi gratulerer miljøene som fikk tilslag, og ønsker lykke til med gjennomføring av prosjektene!

Følgende prosjekter fikk tilslag:

Søker Prosjekt
Mariel Aguilar-Støen, Senter for utvikling og miljø Green Energy Transformations in Scandinavia
Fred Espen Benth, Matematisk institutt Vær, energi og høy-dimensjonal stokastikk
Elin Sæther, Institutt for lærerutdanning og forskning Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning
Alexander Eiler, Institutt for biovitenskap Novel microbial routes for Biohydrogen Production
Stian Svelle, Kjemisk Institutt SFF-søknadsstøtte for TID – ROM – ENERGI: Faste stoffers dynamiske egenskaper.
Øystein Prytz, Senter for materialer og nanoteknologi

Resolving energy-material properties on the nano-scale

Dan Banik, Senter for utvikling og miljø Dreaming of Electricity: Strategy and Research Application Development on Sustainable Energy Transitions in Africa

På grunn av COVID-19 lot prosjektet til Dan Banik seg desverre ikke gjennomføre og flere av de andre prosjektene har fått utsatt prosjektstart. 

Publisert 30. sep. 2020 14:05 - Sist endret 19. okt. 2020 10:13