Tre nye forskningsgrupper innen bærekraftig energi på plass

UiO:Energi avsluttet nylig første tildelingsrunde for tematiske faggrupper (Thematic Research Groups) innen bærekraftig energi. Tre prosjekter fikk støtte. Stikkord: Sirkulær energi, optimal design av kraftproduksjon, og det grønne skiftet i oljeeksporterende land.

I perioden 2019-2022 skal UiO:Energi styrke og bygge opp nye faggrupper innen temaer relatert til utvikling av bærekraftige energisystemer og samfunn. Gruppene skal også bidra til utvikling av en tverrfaglig kultur og samarbeid mellom UiO-forskere, og eksterne samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Første tildelingsrunde ble nettopp avsluttet, hvor tre forskningsprosjekter fikk støtte i konkurranse med ytterligere fem andre sterke kandidater.

Skal studere optimal design av kraftproduksjon

Bildet kan inneholde: tavle, professor, lærer.
Fred Espen Benth, matematisk institutt

Blant dem som fikk tildelt midler, er «Spatial-Temporal Uncertainty in Energy Systems (SPATUS)», ledet av Fred Espen Benth, professor ved Matematisk institutt.

Han samarbeider med Marianne Zeyringer, førsteamanuensis ved Institutt for teknologisystemer – og de har også med seg et sterkt internasjonalt team med forskere fra University of Reading og Vienna University of Economics and Business.

– Vi er veldig glade for å få tildelt dette prosjektet. Utgangspunktet er at vi ønsker å studere nærmere hvordan vi kan modellere usikkerhet i fornybar energiproduksjon, sier Benth og forklarer:

– Solceller trenger sol – selvsagt – men innstrålingen forstyrres av skyer. Vindkraft trenger vind, mens etterspørselen drives i stor grad av temperatur. Vind, skyer og temperatur varierer stokastisk over både tid og rom, og vi skal se på dynamiske matematiske modeller som kan fange opp og beskrive usikkerheten.

Samtidig skal forskerteamet forsøke å koble disse modellene sammen for å forklare den statistiske avhengigheten. Slike modeller danner grunnlaget for å studere kraftproduksjon fra sol og vind.

– Et veldig sentralt spørsmål i vårt prosjekt er å forsøke å finne gode modeller som fanger opp usikkerheter i sol, vind og temperatur over større områder (for eksempel et land), og studere optimal design av kraftproduksjon som skal tilfredsstille krav om utslipp, og samtidig dekke inn etterspørsel etter kraft. SPATUS-prosjektet vil utvikle ny innsikt innen matematikk og innen systemteori, sier Benth.

Det grønne skiftet i oljeeksporterende land

Bildet kan inneholde: offentlig tale, tale, talsperson, jobb, business.
Brynjar Lia, institutt for kulturstudier og orientalske språk

Et annet prosjekt som fikk tildelt midler fra UiO:Energi, er «Energy Transition in Oil ExportingCountries – Discourses on the Green Shift and Climate Change in Norway and the Gulf». Prosjektet er en del av Miljøhumaniora-satsingen. Professor Brynjar Lia ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk er koordinator.

Forskerne skal undersøke hvorvidt det er likheter mellom hvordan regjeringer og samfunn i ulike oljeeksporterende land responderer på et kommende grønt skifte – nærmere bestemt i Norge, Qatar og Kuwait. Tanken er at kunnskap om dette vil kunne bidra til strategier for å bygge støtte til de nødvendige politiske tiltakene for å tilpasse seg et globalt energiskifte og klimaendringene.

Forskningen blir gjort gjennom en komparativ studie av den offentlige debatten rundt tematikk knyttet til klimaendringer og behovet for et skifte fra fossil til fornybar energi.

Sirkulær energi i en sirkulær økonomi

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, hår, briller, hud.
Maja Van De Felden, institutt for informatikk

Det tredje forskningsprosjektet som fikk midler i denne runden, er «Circular Energy for a Sustainable Circular Economy: Exploring design, maintenance, and repair as energy conservation strategies” Prosjektet ledes av Maja Van Der Velden, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk. Med seg på laget har hun Beate Sjåfjell, professor ved Institutt for privatrett.

Prosjektet skal se nærmere på betydningen av design, vedlikehold og reparasjon av produkter som en energibesparende strategi for å fremme bærekraftige sirkulærøkonomier. Videre vil de også undersøke hvordan nasjonale og internasjonale reguleringer legge til rette for eller hindrer slike strategier.

Van Der Velden og Sjåfjell planlegger dessuten å samarbeide med Klimahuset og Universitetsbiblioteket om formidling av forskningsresultater fra prosjektet, rettet mot både politiske beslutningstakere, forbrukere, forskningsmiljøer og produktdesignere.  

Neste utlysningsrunde for midler til tematiske faggrupper blir i 2021/2022.

Publisert 3. apr. 2020 08:40 - Sist endret 3. apr. 2020 10:53