2021

Publisert 25. nov. 2021 12:47

Endring av måten vi produserer og bruker energi er helt sentralt for å begrense global oppvarming. Gode og varige løsninger må ikke bare redusere utslipp, men være bærekraftige for natur og samfunn. Utvikling av slike helhetlige løsninger setter høye krav til spisskompetanse, men også evnen til å forstå og kommunisere godt mellom ulike fagfelt. Er det mulig å utvikle denne kompetansen på UiO? Vi spurte tre tidligere studenter av kurset Energi4010 om deres erfaringer: 

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hake, øyenbryn.
Publisert 24. mars 2021 13:55

– Vi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor bærekraftig energi og energiomstilling. Alle enheter med et utdanningstilbud kan søke, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Publisert 24. feb. 2021 08:54

UiO er med som partner på seks søknader som konkurrerer om store midler fra EU. Forsknings- og innovasjonsprosjektene som får støtte skal bidra til å bekjempe klimakrisen og beskytte unike europeiske økosystemer og naturmangfold.