2021

Publisert 24. feb. 2021 08:54

UiO er med som partner på seks søknader som konkurrerer om store midler fra EU. Forsknings- og innovasjonsprosjektene som får støtte skal bidra til å bekjempe klimakrisen og beskytte unike europeiske økosystemer og naturmangfold.

Publisert 14. jan. 2021 09:07

UiO:Energi lyser ut støtte til reiser/internasjonalisering. Det kan søkes om kortere reiser/utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) innen fagområdet bærekraftig energi, eller om å få internasjonale forskere/studenter til UiO.

Ph.d stipendiat Elisabeth M.C. Svennevik fikk tildelt stipend i  2017, les hva hun brukte midlene på her.