Kompetanse for en bærekraftig omstilling

Endring av måten vi produserer og bruker energi er helt sentralt for å begrense global oppvarming. Gode og varige løsninger må ikke bare redusere utslipp, men være bærekraftige for natur og samfunn. Utvikling av slike helhetlige løsninger setter høye krav til spisskompetanse, men også evnen til å forstå og kommunisere godt mellom ulike fagfelt. Er det mulig å utvikle denne kompetansen på UiO? Vi spurte tre tidligere studenter av kurset Energi4010 om deres erfaringer: 

 

 

- Energi4010 er et tverrfaglig emne. Du får møte og jobbe sammen med folk fra andre studieretninger med problemstillinger som er litt annerledes enn du vanligvis studerer, forklarer samfunnsøkonom og Statnett-analytiker Julie Gunnerød.

Tverrfaglighet

- Jeg lærte mye spennende. Som samfunnsviter var det spesielt nyttig å få innføring i mulighetene og begrensninger til ulike energikilder, mens en fra MatNat kanskje trenger å vite mer om f.eks. hvordan klimapolitikk virker. Uansett gir Energi4010 god basiskunnskap, fortsetter Julie Bjander, juniorforsker hos Fridtjof Nansens Institutt med fokus på EUs klima- og energipolitikk. 

Energi4010 kombinerer nettopp forelesninger om økonomi, sosial rettferdighet og samfunnsmekanismer med teknologiske løsninger og begrensninger. Håkon Norstrand, rådgivende ingeniør innen energi, klima og miljø utdyper:

- Som ingeniør er jeg vant til kompliserte tekniske problemstillinger. I Energi4010 lærte jeg å tenke mer tverrfaglig, jobbe med andre og se og forstå komplekse problemstillinger fra flere sider. Jeg likte også veldig godt at det ikke bare var akademikere som underviste, det gav faget en større dybde.

Tverrfaglighet krever ikke bare bred kunnskap, men også praktisk erfaring i kommunikasjon. Derfor er ukentlige seminarer, hvor studentene jobber sammen på tvers av fagfelt, en viktig del av kurset. Julie Gunnerød skyter inn:

- Jeg likte å samarbeide med studenter fra andre fakultet. Når vi kombinerte fagfeltene våre ble totalen en helt annen måte å tilnærme seg energiproblemstillinger på.

 

Hvem er kurset for?

1. desember åpner påmeldingen til vårens Energi4010 for alle studenter med en bachelorgrad eller tilsvarende – uavhengig av fagbakgrunn. Håkon Norstrand tok kurset ved siden av jobb og fant det uproblematisk, mens Julie Gunnerød opplevde at det hjalp henne både i jobbintervjuet og i starten av karrieren:

- Energi4010 gir en bredde i erfaring og kunnskap som man ikke får ved  bare å velge fag ved eget fakultet. Det kan også gi en fordel i jobbsøkerprosessen, særlig hvis du er ute etter en jobb innen bærekraft og energi. For min del var det fint å kunne vise til faget for å konkretisere interessen for energi og bærekraft i jobbintervjuet. Som nyansatt var det godt å allerede ha et innblikk i rollen strøm spiller i framtidens energisystem.

Les mer om Energ4010:Bærekraftig energiomstilling på emnesiden.

Publisert 25. nov. 2021 12:47 - Sist endret 25. nov. 2021 15:06