Studenter i rampelyset på UiO:Energiforum 2021

Etter en dag med foredrag om bærekraftig energiomstilling fra eksterne fagfolk og UiO-forskere, var det tid for pitche-konkurranse mellom studenter fra MN, SV, JUS og SUM.

Bildet kan inneholde: klær, grønn, anlegg, projeksjonsskjerm, visningsenhet.

Linn Rykkje, masterstudent ved Kjemisk institutt

Nylig arrangerte UiO:Energi sitt årlige UiO:Energiforum i Forskningsparken, med tverrfaglige blikk på ulike sider av bærekraftig energiomstilling: Fornybar energi, karbonfangst- og lagring, innovasjonspolitikk og bærekraftig bruk av materialer.

Et av høydepunktene på programmet var en pitchekonkurranse på ettermiddagen, som denne gangen var mellom ni studenter fra fagområdene juss, geovitenskap, sosiologi, kjemi, samfunnsgeografi og fysikk, samt utvikling og miljø. De fikk strengt tilmålte fem minutter hver til å presentere sine master- og PhD-prosjekter. Til slutt ble en vinner kåret av publikum i salen, via Mentimeter.

Linn Rykkje stakk av med seieren for sin presentasjon om hvordan hun jobber med tynne filmer av sjeldne jordartsnikkelater, som hun fremstiller med atomlagsdeponering. Formålet er å vise at disse materialene er gode og bærekraftige alternativer for fremtidens elektronikk, fordi de unngår og løser mange av utfordringene som er knyttet til dagens silisiumteknologi.

Jobbet mye med åpning og flyt

– Med studentpitchen har UiO:Energi skapt en gylden mulighet til å utfordre seg selv på en ny arena, samtidig som man får en god «oppvarming» til det virkelig gjelder, med mastereksamen og PhD-forsvar. Å kunne kommunisere forskning på forskjellige nivåer til et bredt publikum er uvant og spesielt utfordrende på kort tid, men det tvinger en til å se det store bildet og finne den røde tråden, sier Rykkje og utdyper:

–  Hvis folk ikke forstår hvorfor jeg gjør det jeg gjør, er de neppe så interesserte i å høre om resultatene, og derfor fokuserte jeg mye på motivasjonen bak arbeidet mitt. Dette ga meg et perspektiv jeg ikke hadde dukket så mye ned i før, og gjorde at jeg selv lærte overraskende mye bare fra å forberede pitchen. 

Rykkje brukte blant annet mye tid på å finne et konsept som hun følte seg trygg på, og som forhåpentligvis ville appellere til publikum og få dem engasjert.

– Derfor bestemte jeg meg tidlig for å åpne med noe litt humoristisk, men jeg ville samtidig at det skulle kunne knyttes opp til forskningen og gjøre den enklere å forstå på kort tid. Sammenligning med LEGO ble en god løsning der. Deretter gikk det mye tid til å optimalisere strukturen for å få en god flyt og gunstig timing av de forskjellige elementene, sier hun.

– En tverrfaglig møteplass

UiO:Energi-direktør og konferansier Vebjørn Bakken var glad for at det var mulig årrangere UiO:Energiforum primært som en fysisk konferanse.

– UiO:Energiforum er først og fremst en tverrfaglig møteplass, der interne og eksterne energiinteresserte kan høre på og møte folk fra ulike fagfelt. Det kom gode spørsmål fra salen til paneldebattene, og noe av tanken med arrangementet er at diskusjonene fra plenum kan tas videre i pausene og under lunsjen, sier han.  

Vebjørn Bakken sammen med flere av biragsyterne på konferansen

Årets konferanse hadde eksterne innledere fra Aker Carbon Capture, Statkraft og SINTEF.

– Det var litt færre eksterne enn vi har hatt tidligere, men til gjengjeld ga dette mer plass i programmet til dyktige UiO-forskere som jobber med energiomstilling og bærekraftige energisystemer fra ulike ståsted, sier Bakken.   

Blant disse var forskere som også er tilknyttet UiO:Energis tre tematiske faggrupper (TRG-er), nærmere bestemt professor Fred Espen Benth (Matematisk institutt), førsteamanuensis Marianne Zeyringer (Institutt for teknologisystemer), professor Brynjar Lia (Institutt for kulturstudier og orientalske språk) og førsteamanuensis Maja van der Velden (Institutt for informatikk).

De leder henholdsvis følgende TRG-er:

For øvrig var UiO-direktøren veldig imponert over formidlingsevnen til studentene som deltok i pitchekonkurransen.

– De korte pitchene ga innblikk i mye spennende forskning som foregår rundt omkring på UiO, og utfylte på en glimrende måte programmet tidligere på dagen, sier Bakken.   

Publisert 10. des. 2021 14:03 - Sist endret 8. mars 2022 15:55