Utlyser midler til nye bachelor-emner

– Vi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor bærekraftig energi og energiomstilling. Alle enheter med et utdanningstilbud kan søke, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hake, øyenbryn.
Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, hake, øyenbryn.
Vebjørn Bakken, direktør UiO:Energi

Såkornmidlene som nå utlyses skal dekke utvikling og oppstart av relevante bacheloremner. På sikt er målet å kunne tilby en komplett 30/40-gruppe fra en tverrfaglig portefølje av emner innenfor dette temaområdet.

Det kan søkes om midler på inntil 100.000 kroner for å utvikle et helt nytt emne som kan gi uttelling også i andre studieprogrammer, og inntil 75.000 kroner for å gjøre justeringer på et eksisterende emne som så kan bli tilgjengelig for flere studenter. Utlysningen er løpende, fra nå og ut året, og vi vil behandle søknadene ganske raskt etter at vi mottar dem.

– UiO:Energi har fire innsatsområder, og emner som det søkes om midler til må tematisk kunne plasseres under ett eller flere av disse, sier Vebjørn Bakken og utdyper:

– Det enkelte emnet trenger ikke nødvendigvis å være tverrfaglig, men må altså være åpent for studenter fra andre områder og programmer. Porteføljen med kurs som etter hvert bygges opp, vil imidlertid bli tverrfaglig.

I 2021 er såkornmidlene forbeholdt bacheloremner, men neste år vil UiO:Energi trolig også åpne opp for mastergradsemner.

– Vi gleder oss spesielt til å se søknadene om nye kurs, og vet at dette er noe UiO-studentene ønsker! sier Bakken.  

Publisert 24. mars 2021 13:55 - Sist endret 2. sep. 2022 14:16