Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til hydrogen

UiO er en sentral partner i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og skal være med å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

Tildelingen ble kunngjort av olje- og energiminister Terje Aasland fredag 11. mars. To hydrogensentre får finansiering, ett koordinert av NORCE og ett koordinert av SINTEF.  UiO er en viktig partner i sistnevnte, FME HYDROGENi, som omfatter mer enn 50 partnere totalt inkludert forskningspartnere og industri – fra Tromsø i nord til Agder i sør.

FME-ordningen er et viktig instrument nettopp for å koble akademia og brukerpartnere. Ordningen bidrar ikke minst til å utdanne kandidater som kan fylle arbeidsplasser i et grønt, norsk næringsliv fremover. Akkurat dette FME-senteret kommer til å bli viktig for å posisjonere Norge internasjonalt innen hydrogen. Vi har allerede meget gode miljøer og skal bli enda bedre!

Den nødvendige energiomstillingen påvirker alle sektorer i samfunnet og krever dermed utvikling av kunnskap på tvers av disipliner. Universitetet i Oslo stiller ikke bare med forskere på teknologisiden til den nye FME-en, vi bidrar også med jurister. De sentrale forskningsmiljøene på UiO som skal bidra i FME HYDROGENi er Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), Institutt for Teknologisystemer (ITS) og Nordisk institutt for sjørett (NIFS). De to førstnevnte ligger på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sistnevnte på Det juridiske fakultet. Den tverrfaglige satsingen UiO:Energi vil også delta i arbeidet med senteret.

UiO gleder seg til å bidra i den nye FME-en!

Se forøvrig nyhetssak fra Forskningsrådet her.

Publisert 11. mars 2022 15:04 - Sist endret 11. mars 2022 15:04