Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 31. okt. 2018 09:15 - 11:00, Universitetet i Oslo, Urbygningen, Gamle Festsal

Hvordan kan humanistisk forskning bidra til å forstå og løse klima-krisen verden står overfor? Mange forskere ved UiO ønsker å bidra, og vi starter derfor  Oslo School of Environmental Humanities (OSEH). Miljøhumaniora blir ett sentralt forskningsfelt innen alle humanistiske disipliner framover. Vi ønsker å bygge kontakter på tvers av fag og ikke minst ut av universitetet.