Eksterne arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 10. apr. 2019 14:3017:00, Telenor arena

Onsdag 10. april kl. 14.30-17.00 arrangerer Subsea Valley en spillbasert energi-workshop under konferansen energy:connected'19 i Telenor Arena. The Energy Market Game er utviklet ved Stanford University og inviterer deltakerne til å spille roller som energiprodusenter, forhandlere, eller forbrukere i et energimarked hvor de kan utforske effektene av ulike markedsmekanismer i form av blant annet karbonprising, miljøpolitikk og kontraktstyper.

Tid og sted: 4. apr. 2019 16:0017:00, Skatten, Tøyen

Møteplass for unge i solenergibransjen, både for deg som jobber i bransjen eller som er interessert i å jobbe meir med solenergi. Målet med arrangementet er å dele gode ideer, teknologi- og fremtidsoptimisme, og å bli bedre kjent med hverandre og mulighetene i bransjen. Denne kvelden blir det god stemning og med all sannsynlighet mange spennende samtaler om teknologi og fremtiden.

Tid og sted: 31. jan. 2019 08:3010:00, CIENS toppsenter

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i den dagligdagse tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer. Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

Tid og sted: 15. jan. 2019 08:0010:00, Forskningsparken, Hagen

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.

Tid og sted: 21. nov. 2018, Holmenkollen Park Hotell

"Ren energi til alle!" er et viktig slagord, både forskningsmessig og politisk. Det er også tittel og tema for årets CenSES-konferanse, som går av stabelen 21. november på Holmenkollen Park Hotell i Oslo

Tid og sted: 30. mai 2018 08:0016:00, Radisson BLU Oslo Plaza Hotel, Oslo

30. mai 2018 inviterer forskningsrådet til Energiforskningskonferansen  2018 - årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen.

Tid og sted: 27. apr. 2018 08:3010:00, Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Befolkningsøkning, klimaendringer og migrasjon inngår i framtidige urbane prosesser som vi ikke fullt ut kan forutse. Smarte byer og digitale løsningers bidrag til effektivitet og klimatilpasset byutvikling blir ofte trukket fram som svar på slike utfordringer. Men kan et ensidig fokus på digitalisering føre til at vi overser andre måter å løse problemene på? Kan fleksibilitet være ledesnor i møte med en usikker urban fremtid? Hvordan ser 'fleksibilitet' ut i møte med urbane utfordringer knyttet til energiforsyning, byplanlegging, deltakelse og inkludering?

Tid: 8. feb. 20189. feb. 2018

Universitetet i Bergen har tatt initiativet til å samle universitets- og høyskolesektoren i Norge samt politikere, embetsmenn, frivillige organisasjoner og næringslivet til en egen konferanse for å diskutere sektorens rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål, også kjent som United Nations Sustainable Development Goals (SDG).