Climate negotiations without US support for the Paris Agreement: cooperation and fairness

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterer til møte mandag 20. november kl. 18-20. Møtet er det fjerde i en serie på fire hvor ulike sider ved klimaproblematikken tas opp.

Under overskriften 'Climate negotiations without US support for the Paris Agreement: cooperation and fairness' vil professor Bård Harstad ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo og Brasils forhandlingsleder i internasjonale forhandlinger om klima, Felipe Ferreira, belyse ulike sider og konsekvenser av USAs passive holdning til internasjonale klimaforpliktelser.

For påmelding gå til Det Norske Vitenskapsakademi sin nettside.

Publisert 26. okt. 2017 15:10 - Sist endret 26. okt. 2017 15:10