Informasjonsseminar om MILJØFORSK og KLIMAFORSK

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.

Les mer på CIENS sine nettsider

Publisert 9. jan. 2019 14:12 - Sist endret 9. jan. 2019 14:13